Is dronkenschap op het werk een dringende reden voor ontslag?

Na een nachtje stappen, komt een collega dronken toe op het werk. Volstaat dat voor je werkgever om hem te ontslaan om een dringende reden? In een vonnis van de arbeidsrechtbank te Hasselt stond deze vraag centraal.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer was in dienst als verkoper. Op een ochtend kwam hij dronken op het werk toe. Hij was nu eenmaal een nachtje gaan stappen en van daaruit direct naar het werk gegaan. De werknemer werd in zijn dronken toestand gezien door een klant en was bovendien op kantoor in slaap gevallen.

De werkgever liet een gerechtsdeurwaarder komen om de dronkenschap vast te stellen en ontsloeg de werknemer nadien om een dringende reden. De werknemer meende dat dit onterecht gebeurde. Hij vroeg een verbrekingsvergoeding van de werkgever.

Wat besliste de rechter?

De rechter meende dat de vaststelling door de gerechtsdeurwaarder geen geldig bewijs was omdat die zijn hoedanigheid niet kenbaar had gemaakt. Toch was de rechter van oordeel dat er voldoende bewijzen waren van de dronken toestand. De rechter wees tevens op het in slaap vallen op kantoor, het beschadigen van het imago van het bedrijf (omdat een klant de werknemer in dronken toestand had gezien) en dies meer. Al die feiten waren volgens de rechter een voldoende reden om de werknemer om een dringende reden te ontslaan.

Volgens de rechter deed het feit dat de werknemer in het verleden dienaangaande nooit enige opmerking gekregen had en hij gunstig geëvalueerd werd, geen enkele afbreuk aan het zwaarwichtige karakter van de fout om zich dronken op de werkvloer te bevinden.

Wat te onthouden?

Dronkenschap op het werk kan wel degelijk een voldoende reden uitmaken voor een ontslag om dringende reden. Toch zijn er rechters die een eenmalige dronkenschap wel eens door de vingers zien. Gaat het om herhaalde feiten, om een dronkenschap gecombineerd met andere zaken (bv. beledigingen of agressie) of een situatie waarbij een werknemer ook nog achter het stuur kruipt van een bedrijfswagen, dan wordt dit sneller als een dringende reden aanzien.

Jan Roodhooft

Bron: Arbeidsrechtbank Hasselt, 20 april 2009, www.juridat.be