Dit zijn je rechten als je werkgever door de coronacrisis failliet gaat

Door de coronacrisis komen heel wat bedrijven in slechte papieren te zitten. Wat zijn je rechten als je werkgever in een zodanig slecht vaarwater terechtkomt dat hij uiteindelijk failliet gaat? Op welke vergoedingen kan je dan nog aanspraak maken?

De laatste weken lees je regelmatig dat heel wat bedrijven het financieel bijzonder zwaar krijgen en zelfs riskeren failliet te gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan werkgevers uit de horeca-, event- of toeristische sector. Wat gebeurt er in dat geval met je arbeidsovereenkomst?

De curator beslist

Bij een faillissement van je werkgever eindigt je arbeidsovereenkomst niet automatisch. Het is integendeel de curator die beslist of je arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verdergezet. Als de curator geen beslissing neemt, kan je hem aanmanen om standpunt in te nemen. Doe dat door een aangetekende brief te sturen naar de curator. De curator moet dan in principe binnen de 15 dagen zijn standpunt laten kennen. Reageert hij niet, dan wordt hij geacht de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Je hebt dan recht op een opzeggingsvergoeding.

Wie betaalt?

Werd je loon niet volledig betaald of heb je recht op een opzegvergoeding, dan kan je een schuldvordering indienen in het faillissement. Die vordering is bevoorrecht. Dat betekent dat je ‘voorgaat’ op gewone schuldeisers. Toch betekent dat niet dat je gerust kan zijn dat je vordering wel betaald zal worden. De kans is niet onbestaande dat je maar een deel of zelfs niets zal recupereren. Je kan ook terecht bij het Fonds voor Sluiting der ondernemingen om daar ook een vordering in te dienen.

En als je verder moet werken?

Het kan ook zijn dat de curator je nog een tijd verder wil laten werken en da bijvoorbeeld omdat hij hoopt het bedrijf te kunnen laten overnemen. Als dat het geval is, mag je vrij gerust zijn dat je loon vanaf het faillissement wel zal worden betaald. Dat wordt nu eenmaal bij voorrang betaald.

Jan Roodhooft, advocaat