Dit riskeer je als je geregeld te laat komt op het werk

Vooraleer je naar je werk gaat, zet je je kinderen af op school of in de crèche. Als het dan druk is onderweg kom je wel eens te laat op je werk toe. Kan je werkgever daar moeilijk over doen? Welke risico’s loop je zoal?

Je werkgever mag van jou verwachten dat je tijdig op het werk toekomt. Zeker als je bijvoorbeeld in een winkel werkt, een vergadering hebt en dies meer is een tijdige aanwezigheid op het werk van groot belang. Bij een eenmalige vertraging zal je werkgever daar allicht niet moeilijk over doen. Maar wat kan je werkgever doen als je geregeld niet op tijd op het werk aankomt?

Niet betalen

Vooreerst kan je werkgever weigeren je te betalen voor de uren dat je niet op het werk was. Hij mag de verloning voor deze uren dus van je salaris aftrekken. Is de oorzaak van het te laat komen onafhankelijk van je wil, dan kan je wel eventueel aanspraak maken op een gewaarborgd dagloon. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat je in een onvoorzienbare file zat.

Tuchtsancties

Je werkgever zou je ook tuchtsancties kunnen geven. Dit moet dan wel voorzien zijn in het arbeidsreglement. De sanctie die je werkgever je daarbij kan opleggen, kan bijvoorbeeld gaan van een eenvoudige waarschuwing tot een boete of een inhouding op je loon. Ook een disciplinaire schorsing van je arbeidscontract zonder dat je je verloning krijgt, is bijvoorbeeld denkbaar.

Ontslag

Je werkgever zou je te laat komen ook kunnen aangrijpen om je te ontslaan. In extreme gevallen kan zelfs een ontslag om een dringende reden aan de orde zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je te laat blijft komen ook al kreeg je al verschillende mondelinge of schriftelijke aanmaningen van je werkgever om tijdig aanwezig te zijn.

Hou er rekening mee dat zelfs als je werkgever je geen echte ‘sanctie’ geeft je te laat komen wel eens in je nadeel kan spelen bij promotierondes en dies meer. Ook je collega’s zijn er trouwens misschien niet mee opgezet. De kans bestaat nu eenmaal dat zij bijvoorbeeld voor jou moeten inspringen in de uren dat je er niet bent.

Jan Roodhooft, advocaat