Deze vergoeding kan je vragen als je ontslag kennelijk onredelijk is

Als je werkgever je ontslaat, kan je vragen dat hij dat ontslag motiveert. Indien het ontslag kennelijk onredelijk is, kan je ook een vergoeding aan je werkgever vragen. Op welke bedragen kan je daarbij aanspraak maken?

Even schetsen

Als je werkgever je ontslaat, heb je het recht om te vragen dat hij dit ontslag motiveert. Je moet dat vragen via een aangetekende brief binnen de twee maanden na de beëindiging van je arbeidsovereenkomst. Beëindigt je werkgever je arbeidsovereenkomst met naleving van een opzegtermijn dan kan je naar de motivering vragen binnen een termijn van zes maanden na de betekening van de opzeg en uiterlijk twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Kennelijk onredelijk ontslag

Meen je vervolgens dat het ontslag dat je werkgever je gaf kennelijk onredelijk is, dan kan je een schadevergoeding van je werkgever vragen. Deze komt bovenop de opzeg- of verbrekingsvergoeding. Als de rechtbank je volgt in je redenering kan je namelijk een schadevergoeding vragen van 3 tot 17 weken loon.

Een kennelijk onredelijk ontslag is het ontslag van een werknemer dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

Hoeveel precies?

Welke schadevergoeding je precies kan krijgen, hangt af van de graad van onredelijkheid van het ontslag. Hoe ‘onredelijker’ dat was, hoe hoger de vergoeding is waarop je aanspraak kan maken. Het is daarbij uiteindelijk de rechtbank die het laatste woord heeft, waarbij sommige rechters ook wel eens rekening durven te houden met je anciënniteit.

Volgens bepaalde bronnen zou de gemiddelde vergoeding die wordt toegekend bij een kennelijk onredelijk ontslag 8,8 weken loon bedragen. Het is dus belangrijk bij een eventuele discussie met je werkgever voldoende argumenten aan te brengen om de vergoeding zo hoog mogelijk te maken.

Jan Roodhooft, advocaat