Daarom maak je na een ontslag maar beter je laptop ‘leeg’

Je werkgever stelt je een portable ter beschikking waarop je ook ‘privé-gegevens’ zet. Mag je werkgever van deze gegevens kennisnemen als je na een ontslag de portable teruggeeft? En kan hij ze zelfs als bewijs tegen jou gebruiken? Een arrest van het arbeidshof in Hasselt gaat op die vraag in.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer werd ontslagen om een dringende reden. Dit gebeurde omdat hij tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid activiteiten voor zichzelf verrichtte waarvan hij de kosten via facturatie afwentelde op zijn werkgever. Daarnaast liet hij toe dat goederen van derden gestockeerd werden in de magazijnen van de werkgever.

Om dit alles te bewijzen gebruikte de werkgever onder andere gegevens die op de laptop stonden die de werknemer gebruikte en die hij vrijwillig teruggaf aan de werkgever na het ontslag. De werknemer betwistte het ontslag en eiste een verbrekingsvergoeding.

Wat besliste de rechtbank?

Een van de discussiepunten voor het arbeidshof betrof de vraag of de werkgever de gegevens die de werknemer op de laptop had gezet wel als bewijs mocht gebruiken. De werknemer wees nu eenmaal op zijn recht op privacy… Het arbeidshof volgde de werknemer daarin niet. De rechter meende namelijk dat het ging om informatie die de werknemer vrijwillig ter beschikking stelde aan de werkgever. Hij had de gegevens nu eenmaal niet van de door hem teruggegeven bedrijfsgoederen verwijderd, wat hij perfect had kunnen doen.

Wat te onthouden?

Als je werkgever je een laptop ter beschikking stelt en je zet daarop ook prive-informatie, dan wis je die maar beter vooraleer je de laptop (bv. bij een ontslag) aan je werkgever teruggeeft. Doe je dat niet dan kan de werkgever die gegevens gebruiken als bewijs tegen jou. Je kan je dan, volgens dit arrest, niet op je recht op privacy beroepen om deze bewijsvoering te verhinderen.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbeidshof Hasselt, 15 november 2016, Rechtskundig Weekblad, 2017-2018, 84