Daarom ben je maar beter nauwkeurig bij je tijdsregistratie

Als werknemer moet je de tijd die je op het werk doorbrengt misschien wel registreren via bijvoorbeeld een prikklok. Dat je daarbij maar beter correct te werk gaat, blijkt uit een recent arrest van het arbeidshof in Brussel.

Wat was er gebeurd?

Een bankbediende die een jarenlange anciënniteit had binnen het bedrijf nam het niet te nauw met de registratie van zijn uren. Hij bracht ook geregeld manuele aanpassingen aan de uren die werden geregistreerd aan. Uiteindelijk bleek dat hij over een periode van drie maanden meer dan 40 uren registreerde als ‘aanwezig’ terwijl hij helemaal niet op de werkvloer was.

Toen de werkgever hem confronteerde met de feiten gaf de werknemer toe dat hij niet correct had gehandeld. Hij weet dit aan privéproblemen die intussen zogenaamd achter de rug waren. De werkgever liet het er niet bij en ontsloeg de werknemer om een dringende reden.

Wat besliste de rechter?

De werknemer vocht het ontslag aan en eiste een opzegvergoeding. De arbeidsrechtbank gaf hem gelijk. Het arbeidshof deed dit integendeel niet. Het meende dat de werkgever correct handelde. Volgens het arbeidshof maken manipulaties van de tijdsregistratie van een dergelijke orde dat de arbeidsinzet en arbeidstijd van een werknemer niet meer te controleren vallen, zodat ze leiden tot een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk onmogelijk maakt. De overige verontschuldigingen van de werknemer, zoals zijn lange diensttijd en zijn privéproblemen doen daaraan volgens het arbeidshof geen afbreuk.

Wat te onthouden?

Als je als werknemer aan tijdsregistratie dient te doen moet je daarbij correct zijn. Een eenmalige of beperkte vergissing zal je allicht niet kwalijk genomen worden. Bezondig je je integendeel aan geregelde manipulaties van het systeem, dan riskeer je te worden ontslagen om een dringende reden.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbeidshof Brussel, 6 maart 2018, www.juridat.be