Baas moet reden geven voor ontslag

Krijg je je ontslag, dan heb je recht op een duidelijke uitleg van je baas. Sinds 1 april 2014 kan je je werkgever om een schriftelijke motivering vragen. Weigert hij alle commentaar, dan moet hij je twee weken loon extra betalen.

Aangetekende brief

Om extra uitleg te krijgen, moet je je werkgever een aangetekende brief schrijven (ten laatste twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst). Je baas heeft daarna twee maanden tijd om via aangetekende brief de motieven van het ontslag mee te delen.

Wanneer hij het ontslag al uit eigen beweging heeft gemotiveerd, is hij niet verplicht om nog op je verzoek te reageren. Als hij weigert om de ontslagmotieven mee te delen, riskeert hij een boete die overeenstemt met twee weken loon.

Kennelijk onredelijk ontslag

Ben je het niet eens met de motieven van je baas, dan kan je dat voor de rechtbank aanvechten. De rechter zal het ontslag dan toetsen aan de notie “kennelijk onredelijk ontslag”.

De sociale partners hebben deze notie omschreven als:

“Een ontslag van een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer, of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.”

Als de rechter vindt dat het ontslag effectief kennelijk onredelijk is, kan hij een sanctie opleggen die erop neerkomt dat je als werknemer een schadevergoeding van 3 tot 17 weken loon ontvangt. Deze sanctie is echter niet combineerbaar met andere ontslagbeschermingsvergoedingen zoals een ontslagvergoeding naar aanleiding van zwangerschap, tijdskrediet, ouderschapsverlof,…

Uitzonderingen

De ontslagmotivering is niet altijd verplicht. Zo geldt de nieuwe reglementering niet in volgende gevallen:

  • Als je ontslagen wordt tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling.
  • Als je aan de slag bent als uitzendkracht of in een studentenjob.
  • Als er een bijzondere ontslagprocedure is vastgelegd.
  • Als je wordt ontslagen in het kader van het meervoudig ontslag bij herstructurering.

Geert Degrande