Kan een werkgever je tijdens de coronacrisis een praktische proef laten doen?

Als je solliciteert voor een job, laat je werkgever je wel eens een praktische proef doen. Maar is dat ook op dit moment mogelijk gelet op de coronacrisis? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Niet verboden

Een werkgever kan ook in deze tijden vragen dat een sollicitant een praktische proef doet als die solliciteert voor een functie binnen het bedrijf. Alleen zal de werkgever wel de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen en dit onder meer op het vlak van de afstandsregels en dies meer.

Er zijn grenzen

Aan een praktische proef zijn er ook nu grenzen. Meer bepaald mag die proef maar zolang duren als noodzakelijk om de bekwaamheid van de sollicitant te testen. Het kan dus niet de bedoeling zijn je als sollicitant alleen maar gratis arbeidsprestaties te laten leveren. Soms zegt men ook wel eens dat er bij de praktische proef zelfs geen prestaties mogen worden gevraagd die ‘nuttig’ zijn voor het bedrijf.

Voor het uitvoeren van deze praktische proef moet de werkgever je als sollicitant niet betalen. Moest je als sollicitant kosten doen voor het kunnen doen van de proef, dan kan je wel vragen dat de werkgever je daarvoor vergoedt.

Gaat de praktische proef te ver dan kan je argumenteren dat er een arbeidsovereenkomst ontstond van onbepaalde duur. Je kan dan vragen dat de werkgever je voor de arbeidsprestatie betaalt. Je kan eventueel ook een opzegvergoeding van hem vragen.

Een alternatief voorstellen?

Zie je op dit moment een praktische proef niet zitten, dan zou je eventueel een alternatief kunnen voorstellen waarbij je bijvoorbeeld via thuistelewerk of via een videoconferentie een praktische proef aflegt. Ook die moet dan aan dezelfde regels voldoen als een ‘gewone’ praktische proef. Het is uietraard nog maar de vraag of de kandidaat-werkgever dat ook ziet zitten. Is dat niet het geval en drijf je door, is de kans reëel dat je niet zal worden aangeworven.

Jan Roodhooft, advocaat