Hier vind je alle informatie over het mobiliteitsbudget

Sinds kort is het zogenaamde mobiliteitsbudget een feit. Maar wist je dat de overheid zonet een website lanceerde waar je een antwoord vindt op al je vragen over deze nieuwe regeling? Wat vind je daar zoal op terug?

Waarover gaat het precies?

Als je werkgever beslist om een mobiliteitsbudget in te voeren in het bedrijf waar je werkt, kan je onder bepaalde voorwaarden je bedrijfswagen of je recht op een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget.

Dat budget kan je dan besteden in 3 pijlers. Vooreerst kan je binnen de eerste pijler kiezen voor een elektrische wagen of een wagen die voldoet aan bepaalde normen. Binnen de tweede pijler kan je kiezen voor allerhande duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten zoals bv. een fiets, het openbaar vervoer en dergelijke. Als het mobiliteitsbudget nog niet volledig is besteed in pijlers 1 en/of 2, kan je als werknemer het resterende bedrag in geld ontvangen. Dit bedrag wordt wel eerst verminderd met een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07%.

Er is een nieuwe website

De overheid heeft zonet een speciale website gelanceerd rond het mobiliteitsbudget. Die website legt de principes van het mobiliteitsbudget op een eenvoudige manier uit voor werkgevers en werknemers die meer informatie daarover wensen. Bovendien wordt op de site een antwoord gegeven op 63 veelgestelde vragen. De website laat ook toe om via een contactformulier nog bijkomende vragen te stellen. Ook hier vind je heel wat informatie.

Wat vind je er zoal op terug?

Op de website kan je onder andere nalezen wie er in aanmerking komt voor het mobiliteitsbudget en of je als werknemer verplicht kan worden er in te stappen. Ook de procedure voor het invoeren van het mobiliteitsbudget in een bedrijf wordt toegelicht net als waaraan je het budget allemaal kan besteden. Ook de grootte van het mobiliteitsbudget en de periode waarvoor het budget wordt toegekend, komen aan bod.

Jan Roodhooft, advocaat