Het gewijzigde mobiliteitsbudget en wat er verandert voor jouw bedrijfswagen

De overheid heeft recent zitten sleutelen aan de regelgeving rond het mobiliteitsbudget. Wil je weten welke gevolgen dat concreet heeft voor jouw bedrijfswagen? Lees dan zeker verder.

Het is zover. De overheid is het eens geworden over het zogenaamde mobiliteitsbudget. Wie over een bedrijfswagen beschikt, kan die in de toekomst omruilen voor bijvoorbeeld een kleinere auto, maar kan ook kiezen voor het openbaar vervoer of de fiets. Het budget dat je daarna overhoudt, krijg je dan in geld uitbetaald.

Alles of niets

Nog meer goed nieuws is dat het resterende bedrag dat je krijgt uitbetaald, fiscaal vrijgesteld zal zijn. Wel moet je er nog sociale lasten (13,07 %) op betalen, behalve voor de milieuvriendelijke alternatieven zoals een treinabonnement of de fiets. Die worden helemaal niet belast. Het is alvast een hele verandering ten opzichte van de cash-for-carregeling die vorig jaar werd uitgewerkt. Daar was het een alles-of-nietskeuze: je kon je auto al dan niet omruilen voor een geldbedrag. Veel te rigide qua opzet zo bleek. De overheid komt daarom met een flexibelere regeling.

Flexibel mobiliteitsbudget

Een ander verschil met de cash-for-carregeling is dat die alleen rekening hield met de cataloguswaarde van de auto. Bij het mobiliteitsbudget wordt de totale kost in rekening gebracht. Dat betekent dat ook de verzekering, het onderhoud en de tankkosten meetellen in de berekening. Leg je meer kilometers af dan je collega dan zal je dus in principe aanspraak kunnen maken op een hoger mobiliteitsbudget. De afgelegde kilometers zijn immers rechtstreeks gerelateerd aan de brandstofkosten. Ook het feit of je al dan niet voor een groot bedrijf met veel medewerkers – die over een bedrijfswagen beschikken – aan de slag bent, kan een verschil maken. Grote bedrijven kunnen immers kortingen onderhandelen voor de bedrijfswagens die zij leasen voor hun medewerkers. Ook voor fleet zijn immers doorgaans volumekortingen van toepassing. Voor collega’s die voor de trein kiezen kan het mobiliteitsbudget eveneens verschillen. Afhankelijk van de woon-werkafstand kan het abonnement immers duurder zijn.

Impuls

Wat het ietwat complexer maakt, is dat de twee systemen nu naast mekaar bestaan. Binnen de regering is er dan ook een impuls om de cash-for-carregeling en het mobiliteitsbudget op termijn beter op elkaar af te stemmen.

Pascal Dewulf