Mobiliteitsaanbod bepaalt keuze voor werkgever

70% van de werknemers zegt dat het mobiliteitsaanbod belangrijk is bij de keuze van een werkgever. Auto is nog steeds koning voor dienstverplaatsingen. Werknemers verwachten echter wel dat bedrijven meer gaan inzetten op een alternatief mobiliteitsaanbod. Dat blijkt uit een Europees onderzoek van het Arval Mobility Observatory bij werknemers in de privésector.

Er wordt nog heel wat gependeld in ons land. 68% van de Belgische werknemers kiest hierbij voor de wagen. Tweewielers (23%) en het openbaar vervoer (18%) vervolledigen de top 3. Als redenen voor de gemaakte keuze voor woon-werk verplaatsingen geven de bevraagden snelheid (42%), comfort (28%) en het feit dat de werkgever tussenkomt in de kosten (27%) aan. Ook voor businesstrips staat de auto op nummer 1, gevolgd door vliegtuig en deelwagen. “Zowel voor woon-werkverkeer als voor businesstrips willen werknemers een vervoersmiddel dat snel en veilig is, hen zo dicht mogelijk bij hun thuis of hun werkplek brengt én hen bovendien toestaat om flexibel met hun tijd om te springen. Met die criteria kom je al snel bij de wagen uit. Specifiek voor hun woon-werkverplaatsingen hechten Belgische werknemers meer dan hun buitenlandse collega’s belang aan het feit dat hun werkgever de kosten draagt”, vertelt Yves Ceurstemont van het Arval Mobility Observatory Belgium.

Hoge verwachtingen

België is koploper wanneer het gaat om een uitgebreid mobiliteitsaanbod. Zo hebben 4 op de 5 Belgische werknemers minstens één mobiliteitsdienst ter beschikking via zijn werkgever. Hoe groter het bedrijf, hoe uitgebreider het mobiliteitsaanbod. Het mobiliteitsaanbod bij een werkgever is een belangrijke factor in de beslissing al dan niet in te gaan op een voorstel. Zowat 70% van de werknemers geeft het mobiliteitsaanbod op als belangrijk bij de keuze van een werkgever. Bovendien geeft ​ 84% aan dat een aangeboden bedrijfswagen een vacature aantrekkelijk maakt. ​6 op de 10 zijn ervan overtuigd dat de werkgever de komende vijf jaar het mobiliteitsaanbod nog zal uitbreiden. “De verwachtingen van werknemers omtrent het mobiliteitsaanbod van werkgevers liggen hoog en dat aanbod is een belangrijke factor in hun keuze voor een werkgever. Bedrijven die er in slagen hun aanbod beter af te stemmen op de verwachtingen van werknemers hebben dus een duidelijk voordeel in de war for talent”, voegt Yves Ceurstemont er nog aan toe.

Mieke Vercruijsse