Kan ook jij voortaan aanspraak maken op een fietsvergoeding van je werkgever?

Een nieuwe cao die op 1 mei eerstkomende in werking treedt, zorgt ervoor dat alle werknemers in de privésector die met de fiets naar het werk komen in principe aanspraak kunnen maken op een fietsvergoeding. Wat moet je daarvan weten?

Hoe zit het nu?

Op dit moment is het zo dat heel wat bedrijven en sectoren al een vergoeding betalen aan werknemers die met de fiets naar het werk komen. Een nieuwe cao (de zogenaamde cao nr. 164) verplicht werkgevers die nog geen dergelijke vergoeding betaalden om vanaf 1 mei eerstkomende dat toch te doen.

Voorwaarden

Als je aanspraak wil maken op een dergelijke fietsvergoeding moet je je fiets regelmatig gebruiken voor woon-werkverplaatsingen (de cao zegt dat als je één keer per week met de fiets naar het werk gaat dit voldoende regelmatig is). Gebruik je ook soms een ander vervoermiddel (bijvoorbeeld in de winter gebruik je je auto en in de zomer je fiets of je rijdt met de trein en vanaf het station naar het werk neem je de fiets) dan kan je daar ook een vergoeding voor vragen. Voorwaarde is wel dat eenzelfde afstand die op eenzelfde moment wordt afgelegd maar één keer vergoed wordt door je werkgever.

Je zal ook een verklaring op erewoord moeten ondertekenen. Daarin moet je het aantal kilometers vermelden tussen je woonplaats en de plaats waar je werkt. Je moet ook aangeven hoeveel dagen per maand je met de fiets naar het werk komt.

Hoeveel ontvang je?

De vergoeding bedraagt 27 eurocent per kilometer. Kreeg je eerder al een fietsvergoeding van je werkgever dan kan het bedrag lager zijn. Dit bedrag wordt overigens ook jaarlijks geïndexeerd. Deze vergoeding is sociaal en fiscaal vrijgesteld.

Het bedrag van de vergoeding wordt geplafonneerd. Je werkgever dient de vergoeding namelijk maar voor maximaal 40 kilometer per dag toe te kennen (ofwel 20 km per enkel traject) ongeacht hoe ver je precies van het werk af woont.

Jan Roodhooft, advocaat