Help, we gaan weer file schuiven!

Wie regelmatig de weg op gaat tijdens een werkweek, moet files er vaak noodgedwongen bijnemen. Heel wat Vlaamse werknemers voelen ook fileschaamte: ze voelen zich schuldig ten opzichte van hun collega’s wanneer ze in de file staan. Dit blijkt uit onderzoek van Deals.be.

Maar liefst 23 procent van alle werkende Vlamingen voelt zich schuldig ten opzichte van hun collega’s wanneer hij of zij in de file staat. Vooral jonge werknemers generen zich voor een ochtend filerijden. Zo vindt niet minder dan veertig procent van hen het lastig om de collega’s na een flinke verkeersopstopping onder ogen te komen.

Verkeer als smoes

Niet alle ondervraagden hebben last van zogenoemde ‘fileschaamte’. Een vijfde van hen gebruikt de drukke ochtendspits weleens als een excuus om te laat op het werk te verschijnen.

Tijd nuttig invullen

Tijdens de file hoeft je professionele leven niet steeds op pauze te staan. Maar liefst 21 procent van alle ondervraagden probeert toch te werken wanneer ze in de file staan. Telefoontjes zijn hierbij het meest populair. Opvallend genoeg maken vooral mannen (24 procent) van de gelegenheid gebruik om bijvoorbeeld zakelijke telefoontjes te plegen. Onder vrouwen bedraagt dit slechts achttien procent.

Carpoolen

Geen zin om alleen in de file te staan? Carpoolen met collega’s is een wel te overwegen optie. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst de helft van alle werkende Vlamingen ervoor openstaat om dagelijks naar werk te carpoolen met collega’s die in buurt wonen. Vlaams-Brabanders (55 procent) en Limburgers (54 procent) zijn hier het meest enthousiast over. Brusselaars (28 procent) zijn daarentegen niet echt te vinden om met collega’s mee te rijden.

Veranderen van job

Naast schuldgevoelens roept regelmatig filerijden ook veel ergernis op. Zo noemen maar liefst vier op de tien werkende Vlamingen ‘in de file staan’ als het meest vervelende onderdeel van hun job. Voor 52 procent van hen is dit zelfs een reden om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Mieke Vercruijsse