Bij wie kan je aankloppen bij een ongeval met de fiets op weg van of naar het werk?

Heel wat werknemers rijden met de fiets naar het werk. Bij wie kan je dan zoal aankloppen als je onderweg ten val komt of een ongeval hebt? Is er in dat geval ook sprake van een arbeidsongeval?

Aansprakelijk voor het ongeval

Is het ongeval of je valpartij te wijten aan de fout van iemand anders (bijvoorbeeld doordat een andere fietser tegen je aanrijdt, een hond de weg oversteekt of het wegdek beschadigd is) dan kan je diegene die aansprakelijk is voor het ongeval verantwoordelijk stellen. Je kan de door jou geleden schade dan daarop verhalen. Weet trouwens dat de verantwoordelijke voor het ongeval verzekerd kan zijn voor de schade en dat bijvoorbeeld doordat die een familiale verzekering afsloot.

Autoverzekering

Is diegene die het ongeval veroorzaakte een motorrijtuig (bijvoorbeeld een auto, vrachtwagen, bromfiets) dan is de eigenaar daarvan verplicht verzekerd. Je kan dan bij diens verzekering aankloppen om je schade vergoed te zien. In bepaalde gevallen kan je ook aankloppen bij het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds. Dat is bijvoorbeeld het geval als de eigenaar van het voertuig waarmee het ongeval werd veroorzaakt toch niet verzekerd blijkt te zijn. Meer informatie over dat fonds, de gevallen waarin dat tussenkomt en de modaliteiten van de tussenkomst vind je terug op de website FCGB – BGWF.

Arbeidswegongeval

Een ongeval met de fiets tijdens het pendelen van of naar het werk kan ook een arbeidswegongeval zijn. Het ongeval moet dan wel gebeurd zijn op de weg van of naar het werk. Weet wel dat de arbeidsongevallenverzekeraar alleen lichamelijke schade vergoedt en geen materiële schade. Om discussies te vermijden met de verzekeraar zorg je er best voor dat je getuigen hebt van de plaats en het tijdstip van het ongeval. Je mag ook geen abnormale omweg gemaakt hebben of een abnormaal oponthoud hebben gehad. Ga ook meteen naar een dokter en vraag een medisch attest van de letsels.

Jan Roodhooft, advocaat