Zo kan je je vervallen maaltijdcheques binnenkort wellicht toch nog gebruiken

Als je maaltijd- of ecocheques hebt die vervallen zijn, kan je die in principe niet meer gebruiken. Niettemin heeft de ministerraad pas beslist dat je je vervallen sociale cheques binnenkort zou kunnen laten heractiveren. Wat moet je daarvan weten?

Het principe

De geldigheidsduur van maaltijdcheques is in principe beperkt tot 12 maanden. Deze periode gaat daarbij concreet in vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheques op je maaltijdchequerekening worden geplaatst. Gebruik je als werknemer de maaltijdcheques niet tijdig, dan kan je ze in de regel niet meer gebruiken. Het verlengen van de geldigheidsduur is nu eenmaal in beginsel niet mogelijk.

Nieuw KB op komst

Op de ministerraad van vrijdag 14 oktober 2022 werd beslist een Koninklijk Besluit goed te keuren dat je toelaat vervallen sociale cheques (maaltijdcheques, ecocheques…) te laten heractiveren zodat je ze op die manier alsnog kan gebruiken. De reden hiervoor is dat men de bedoeling heeft om de koopkracht van werknemers te beschermen… Hoewel het KB werd goedgekeurd door de ministerraad is het nog niet van kracht. Het is wachten of en wanneer het gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Er zijn voorwaarden

Opdat je de sociale cheques zou kunnen laten heractiveren moet je dat aan de uitgever vragen binnen de drie maanden na het verstrijken van de vervallen cheques Het eerste heractiveringsverzoek is daarbij gratis. Een verzoek om reactivering kan daarbij betrekking hebben op één of meerdere vervallen cheques. Voor alle volgende verzoeken kan de uitgever van de cheques je maximaal vijf euro kosten aanrekenen tenzij er sprake is van overmacht.

Laat je een geheractiveerde cheque opnieuw vervallen dan ben je die sowieso kwijt. Een vervallen cheque kan nu eenmaal maar een keer worden geheractiveerd. De uitgevers van cheques moeten er volgens het ontwerp-KB voor zorgen dat de heractiveringsprocedure wordt meegedeeld

Jan Roodhooft, advocaat