Maaltijdcheques winnen aan populariteit

De rekening in de supermarkt is de laatste maanden gestegen en dat voelen we in onze portefeuille. Voor werknemers zijn maaltijdcheques nu, nog meer dan voorheen, een welkom extralegaal voordeel. Zo krijgt 48% van de vaste medewerkers binnen kmo’s maaltijdcheques. Dit blijkt uit gegevens van hr-dienstengroep Liantis.

In 2022 krijgt bijna de helft (48%) van alle vaste werknemers maaltijdcheques. Vooral bij bedienden is de maaltijdcheque goed ingeburgerd. En deze cijfers zitten in stijgende lijn, want in 2018 kreeg nog maar 37,5% van de werknemers maaltijdcheques en 49,3% van de bedienden. “Het feit dat de maaltijdcheque aan populariteit wint, is een goede tendens. Ook voor werkgevers van arbeiders zal het met de war for talent steeds belangrijker worden om dit voordeel toe te kennen of zeker na te denken over mogelijkheden om het verloningspakket uit te breiden”, vertelt Matthias Debruyckere, juridisch expert van Liantis. “Bovendien kunnen maaltijdcheques ervoor helpen zorgen dat werknemers – zowel bedienden als arbeiders – enigszins het hoofd kunnen bieden aan de loon-prijsspiraal”, voegt hij eraan toe.

Maximum 8 euro per gewerkte dag

Het grote voordeel voor de werknemer is dat er op de maaltijdcheque geen sociale bijdragen of belastingen betaald moeten worden. Bruto is dus gelijk aan netto. Momenteel kun je een maaltijdcheque van maximaal 8 euro per gepresteerde dag ontvangen. Ziekte, vakantie, tijdelijke werkloosheidsdagen, klein verlet… tellen dus niet mee.

Mieke Vercruijsse