Wat je moet weten over de loonhandicap

Je zal wel al vaker gehoord hebben over de zogenaamde loonhandicap. Deze ronkende term duikt te pas en te onpas op in de media maar wat betekent het eigenlijk, en wat is het gevolg het voor jouw loonzakje?

De lonen in België liggen hoger dan in de buurlanden
Doordat de lonen hier in België hoger liggen dan in de ons omringende landen, hebben Belgische bedrijven een zogenaamd concurrentieel nadeel ten opzichte van die bedrijven in de buurlanden. Ze hebben door de hogere lonen immers een stuk meer werkingskosten. Dat noemt men de zogenaamde ‘loonhandicap’ en het spreekt voor zich dat de Belgische bedrijven die zo klein mogelijk willen houden.

We zijn onze buurlanden aan het bijbenen
Uit het jaarverslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) blijkt dat we onze buurlanden – de referentielanden Frankrijk, Duitsland en Nederland – zijn aan het bijbenen qua loonhandicap. In 2012 bedroeg die nog ruim 4% maar zakte eind 2014 tot 2,9% dankzij overheidsingrepen als lastenverlaging, loonblokkering en ‘slimme’ indexaanpassingen.

Jouw loonzakje wordt streng gereguleerd
Voor 2015 en 2016 hebben overheid, vakbonden en werkgevers opnieuw strenge regels vastgelegd over hoe hard jouw loonzakje al dan niet mag groeien.

De zogenaamde indexsprong is verbonden met de loonhandicap
Een indexsprong werd eerder dit jaar al doorgevoerd, waardoor jouw loon niet werd aangepast aan de reële levensduurte. Die indexsprong is dus eveneens een reëel middel om de loonhandicap te verkleinen.

Er komt een einde aan de loonhandicap
Wanneer we huidig Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters mogen geloven, komt er eind 2016 een einde aan de loonhandicap dankzij de inspanningen van de huidige regering. Dit betekent mogelijk dat er weer wat meer ruimte zal komen voor salarisverhogingen na die periode. Komen we dan niet snel weer in hetzelfde straatje terecht ? Dat zou in principe moeten voorkomen worden door tal van nieuwe maatregelen waaronder de zogenaamde ’tax shift’, waarbij de lasten op arbeid deels gaan verschuiven naar andere domeinen zoals consumptie.

Pascal Dewulf/foto belga