Vrouwen, sta uw mannetje!

Vrouwen verdienen gemiddeld 20% minder dan mannen in ons land, zo hebben de organisatoren van Equal Pay Day becijferd. Hoe kan je als vrouw achterhalen of je minder loon ontvangt voor hetzelfde werk? En wat valt eraan te doen?

Vrouwen werken vaker deeltijds, ze klimmen minder hoog op de carrièreladder en ze zijn vooral actief in sectoren waar de lonen lager liggen. Allemaal factoren die verklaren waarom de loonkloof tussen mannen en vrouwen zo groot is. Maar ook bij twee werknemers met exact dezelfde functie en anciënniteit gebeurt het nog dat de man beter verdient dan zijn vrouwelijke collega. “Nochtans is dat al sinds de jaren 50 wettelijk gezien verboden”, zegt Vera Claes van de progressieve vrouwenbeweging Zij-kant.

Heb je een sterk vermoeden dat jouw mannelijke collega meer loon binnenrijft? Richt je dan tot de vakbondsafgevaardigde in jouw onderneming, raadt Claes aan. “Die kan stappen ondernemen om de lonen te vergelijken. Heeft jouw bedrijf geen afgevaardigde omdat er minder dan 50 mensen werken, dan kan je ook rechtstreeks naar de vakbond zelf stappen.”

Sinds 2014 is de loonkloofwet van kracht in België. Dit kan een belangrijk instrument zijn voor vrouwen die zich benadeeld voelen, aldus Claes. “Zo kunnen werknemers dankzij de wet naar een onfhankelijke bemiddelaar stappen en vragen om een loononderzoek te doen.” De wet verplicht ondernemingen met minstens 50 werknemers ook om een analyse van hun verloningsstructuur te maken. Hiermee valt na te gaan of het verloningsbeleid binnen de firma genderneutraal is.

Kijk tenslotte ook eens naar jezelf… en je onderhandelingscapaciteiten. Want wie het best kan onderhandelen, sleept in de privésector ook het meeste loon uit de brand – hoe oneerlijk dat ook klinkt. En laat het nu vooral mannen zijn die makkelijker met hun vuist op tafel durven kloppen. Enkele tips: Check vooraf de geldende lonen van de sector waarin je werkt. Staar je niet blind op loonbarema’s, want dat zijn minima waaraan de werkgever zich moet houden – je kan dus gerust meer vragen. Wees niet ontmoedigd door een loonindicatie van je baas. In dat voorstel is zijn onderhandelingsmarge verrekend, het kan dus zeker nog naar omhoog! Of je nu een softie bent of niet, loononderhandelen kan je leren. Door cursussen te volgen, maar ook door er met je vrienden of lotgenoten over te praten. Hoe hebben zij het destijds aangepakt? Luister, leer en verdien meer.

Gerlinde De Bruyker