Ongelijkheid op arbeidsmarkt tussen man en vrouw al twee decennia onveranderd hoog (ILO)

De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt blijft onveranderd hoog, hekelt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in een rapport. Zowel voor de arbeidsvoorwaarden als de toegang tot de arbeidsmarkt liggen vrouwen (ver) achter op de man.

Wereldwijd verdienen vrouwen de helft van wat mannen binnenrijven, blijkt uit de IAO-studie, al zijn er natuurlijk grote verschillen tussen de regio’s. In lage-inkomenslanden verdienen vrouwen slechts een derde, in de rijkste landen is dat 58 procent. Dat ook in welvarende landen het verschil zo groot is, verklaart IAO door de lagere arbeidsparticipatie van vrouwen, en door hun lagere inkomens als ze werken.

Indicator

Om beter zicht te krijgen op de arbeidsparticipatie van vrouwen, ontwikkelde de VN-organisatie met de “job gap” een nieuwe indicator. Die indicator geeft aan dat wereldwijd 15 procent van de vrouwen graag zouden werken, maar niet werken, tegenover 10,5 procent van de mannen. In de werkloosheidsstatistieken scoren mannen en vrouwen ongeveer even hoog, maar IAO beklemtoont dat de criteria voor het definiëren van werkloosheid vrouwen “onevenredig uitsluiten”.

De zogenaamde job gap is bovendien al meer dan 15 jaar ongewijzigd, onderlijnt de IAO. Er is dan ook al jaren te weinig vooruitgang gemaakt, betreurt de organisatie. “De nieuwe cijfers tonen aan dat vrouwen het nog altijd veel moeilijker hebben dan mannen om een job te vinden”, klinkt het. Daarom lanceert ze een oproep om de participatiegraad van vrouwen te verbeteren, hun toegang tot alle activiteiten te verbreden en de wanverhouding in arbeidskwaliteit te laten afnemen.

Taken in het gezin

De last van taken in het gezin, zoals onbetaalde zorg, ziet de IAO nog als een verklaring voor het grote verschil tussen mannen en vrouwen. Zulke activiteiten kunnen vrouwen niet alleen beletten om te werken, meer nog: ze kunnen hen ook verhinderen op zoek te gaan naar werk of beschikbaar te zijn voor werk op korte termijn. Aan die twee criteria moet vaak beantwoord worden om als werkloos beschouwd te worden.

Vooral in ontwikkelingslanden is de job gap groot. Het aandeel vrouwen dat geen job kan vinden bedraagt er 25 procent, terwijl dat voor mannen 17 procent is.

Belga