Grote loonverschillen volgens leeftijd

Dat oudere werknemers meer verdienen dan hun jongeren collega’s, is weinig verrassend. Maar weet je ook hoeveel die loonkloof bedraagt tussen een 25-jarige en een 55-jarige werknemer? Gemiddeld ruim 75% bij bedienden.

Bedienden ouder dan 55 jaar krijgen ruim 75 % meer loon dan hun jongere collega’s. Dat blijkt uit een vergelijking van de voltijdse brutolonen van bedienden van 25 jaar met die van bedienden van 55 jaar. Simpel uitgelegd: voor elke 100 euro die de 25-jarige krijgt, krijgt de 55-jarige 176,38 euro.

Meerdere redenen

“Er zijn verschillende redenen voor de loonkloof: een 55-jarige zal in de dertig jaar ervoor een functie-evolutie hebben doorgemaakt, zijn/haar verantwoordelijkheden zullen toegenomen zijn overeenkomstig de opgedane ervaring én we kennen in België natuurlijk ook de anciënniteitsverhoging die te vaak tot een quasi automatische loonstijging over de jaren leidt”, vertelt Annelies Baelus, Director Acerta Consult, het bedrijf dat de vergelijking uitvoerde.

Anciënniteitsverhoging achterhaald

Hoe langer we ergens in dienst zijn, hoe meer we verdienen. De anciënniteitsverhoging is een bijna automatische jaarlijkse loonsverhoging, die meestal gekoppeld is aan de jaarlijkse evaluatie. Je kunt het zien als een verloning voor het groeien in een job, al is dat niet altijd een lineaire evolutie. Daardoor kan deze anciënniteitsverhoging ook een blok aan het been zijn. “Zowel voor werkgevers, die ook een werknemer die niet gegroeid is in zijn job een loonsverhoging moeten geven, als voor werknemers die misschien extra vooruitgang hebben geboekt, maar zich toch moeten schikken in een ‘normale’ anciënniteitsstap. Een blok waardoor kort op de bal spelen moeilijk wordt. En kort op de bal spelen is nochtans wat bedrijven moeten kunnen doen”, legt Annelies Baelus uit.

De herontdekking van de 55-plusser

Vroeger hoorden we vaak dat 55-plussers moeilijk aan een job geraken omwille van hun hoge loon. Vandaag ziet de situatie – door de arbeidskrapte – er echter anders uit. De 55-plusser wordt herontdekt door de arbeidsmarkt. Annelies Baelus: “Er zijn met de war for talent weer meer opportuniteiten voor oudere bedienden om hun kennis en ervaring uit te spelen én die ook letterlijk te gelde te maken. Ook dat zit in de 76 % die ouderen meer verdienen dan de jongste collega’s. Maar uit eerder onderzoek van Acerta blijkt wel dat de instromende 55-plusser verhoudingsgewijs een minder hoog loon heeft dan zijn collega’s die in dienst zijn gebleven van hun werkgever.”

Mieke Vercruijsse