De impact van de coronacrisis op jouw loon

Door de coronacrisis zijn meer dan 1 miljoen Belgen tijdelijk werkloos. Dat betekent dat ze ook een stuk loon moeten inleveren. De hamvraag: welke impact heeft de coronacrisis op jouw salaris?

HR-expert Hudson bevraagt op regelmatige basis hoe onze Belgische bedrijven omgaan met de coronamaatregelen en in welke mate zij hierdoor worden geïmpacteerd. Uit een in april 2020 uitgevoerd onderzoek bij zowat honderdvijftig Belgische bedrijven blijkt dat bijna twee op de drie bedrijven tijdelijke werkloosheid heeft ingeroepen. Daarbij zijn de medewerkers gemiddeld twee dagen per week werkloos.

Loonsverhogingen worden twijfelachtig

Voorts blijkt uit onderzoek van hr-expert Hudson ook dat bijna 1 op de 5 bedrijven niet met zekerheid weet of geplande loonsverhogingen ook effectief zullen kunnen worden uitgevoerd. 15% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat deze slechts gedeeltelijk zullen kunnen plaatsvinden terwijl 14% dit jaar helemaal niet meer in loonsverhogingen voorziet. De bonussen van 2019 lijken grotendeels gewoon uitbetaald te zullen worden. Slechts 10% trekt een kleiner budget uit dan origineel vastgelegd en 4% van de bedrijven heeft hier nog geen duidelijkheid over. Over de bonussen voor volgend jaar bestaat echter heel wat meer onduidelijkheid. 54% van de ondernemingen geeft aan dat ze nog niet weten of de corona-uitbraak een effect zal hebben op de variabele verloning terwijl 29% al zeker is dat de uitbetaling van de bonussen lager zal liggen door de coronacrisis. Over de eindejaarspremie bij tijdelijke werkloosheid zijn meer bedrijven het eens. 70% zal zich houden aan wat er in het paritair comité is beslist, 30% zal vrijwillig de volledige eindejaarspremie uitbetalen alsof er een volledig jaar werd gewerkt.

Supplement

Over jouw loonstrookje in coronatijden: de uitkering tijdelijke werkloosheid bedroeg voor de coronacrisis 65%. Die werd in het kader van de coronacrisis door de overheid echter opgetrokken naar 70%. Dat geldt nog tot 30 juni. Het geplafonneerde brutoloon wanneer je tijdelijk werkloos bent door de coronacrisis bedraagt 2.754,76 euro. Is je brutoloon lager, dan krijg je 70% van je brutoloon. Is je brutoloon hoger, dan wordt het bedrag afgerond op 2.754,76 euro. Hierop betaal je bedrijfsvoorheffing van 26,75%. Ook is het zo dat de RVA bovenop jouw tijdelijke werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro betaalt per dag. Dat is zo’n 150 euro extra per maand. Jouw tijdelijke werkloosheid telt eveneens mee voor de berekening van je jaarlijks aantal vakantiedagen.

Pascal Dewulf