Zo lang kan je achterstallig loon opvragen

Je bent van mening dat je werkgever je te weinig loon betaalde of dat je overuren niet correct vergoed werden. Hoelang heb je dan de tijd om die bedragen voor de rechtbank op te eisen? Wat gebeurt er als je niet tijdig handelt?

Verjaring

Als je bepaalde vorderingen hebt tegen je (ex-)werkgever dan kan je die niet onbeperkt in de tijd laten gelden. Wacht je te lang, dan zal je vordering nu eenmaal wat men noemt ‘verjaard’ zijn. Probeer je zo’n verjaarde vordering toch in te vorderen dan kan je werkgever gemakkelijk aan een veroordeling ontsnappen door de verjaring op te werpen. Betaalt je werkgever een verjaarde vordering toch nog en komt hij later tot het besef dat hij dat eigenlijk (door de verjaring) niet had moeten doen, dan kan hij het betaalde bedrag niet van je terugvorderen.

Arbeidsovereenkomstenwet

In de arbeidsovereenkomstenwet wordt er gesproken over een dubbele verjaringstermijn. Meer bepaald zegt de wet dat rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst verjaren, ofwel vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst mag overschrijden.

Misdrijf

Soms bestaat de mogelijkheid om toch nog een vordering te stellen hoewel de hierboven aangegeven verjaring al is ingetreden. Dat is meer bepaald het geval als je kan zeggen dat je vordering gesteund is op een misdrijf dat je werkgever beging. Het niet correct betalen van je loon of overuren kan zo’n misdrijf zijn. In dat geval heb je in de regel tot vijf jaar na de feiten de tijd om je vordering te stellen voor de rechtbank. Soms kan je zelfs nog langer teruggaan in de tijd en dit als het loon of de overuren over een langere tijd niet betaald werden. Je kan dan soms zeggen dat er sprake is van een voortdurend of een voortgezet misdrijf.

Je laat het tot dat alles natuurlijk maar beter niet komen. Wacht dan ook niet met het opvragen en invorderen van bedragen die je (ex-)werkgever je nog moet betalen.

Jan Roodhooft, advocaat