Meer boetes geïnd via beslag op het loon

In 2022 zijn er 39.329 boetes geïnd via het vereenvoudigd derdenbeslag op het loon. Een jaar eerder ging het nog om 37.513 loonbeslagen, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

Via het vereenvoudigd derdenbeslag kan de fiscus schulden innen, zonder dat de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder nodig is. Dat kan ook het geval zijn voor niet-fiscale schulden zoals penale boetes of achterstallig onderhoudsgeld. Er kan niet alleen beslag gelegd worden op het loon, maar bijvoorbeeld ook op uitkeringen, vakantiegeld, huurinkomsten, vakantiegeld, tegoeden op een bankrekening…

Werkloosheidsvergoedingen

Loonbeslag is de meest gebruikte vorm om boetes te innen via derdenbeslag. Het gaat om 39.329 beslagen in 2022 tegenover 37.513 een jaar eerder. Werkgevers krijgen dan de opdracht om het openstaande boetegeld van het eerstvolgende salaris af te houden en in de schatkist te storten.

Ook het beslag op banktegoed tekende een stijging op voor het innen van boetes: 14.314 keer tegenover 10.938 in 2021. Het beslag op werkloosheidsvergoedingen daalde van 8.416 in 2021 naar 7.642. Voorts meldt de FOD Financiën voor boetes onder meer 6.007 beslagen op vakantiegeld (8.082 in 2021) en 716 op huurinkomsten (608 in 2021).

Dwangbevel

In totaal waren er 75.941 derdenbeslagen, een toename ten opzichte van de 69.815 derdenbeslagen in 2021, voor 100.474 boetes. Zo werd 25,6 miljoen euro ingevorderd. In 2021 ging het om 104.753 boetes voor 34,0 miljoen euro.

Naast het vereenvoudigd derdenbeslag zijn er ook het dwangbevel, uitvoerend beslag op roerende goederen, uitvoerend beslag op roerende goederen en dies meer. Daarbij komt wel een gerechtsdeurwaarder aan te pas, wat de belastingschuldigde extra kosten oplevert. Geval per geval wordt bekeken welke maatregel gebruikt wordt.

Belga