Hoe tevreden ben jij over je loon?

Belgische werknemers geven hun loon een gemiddelde score van 6,6 op 10. Toch vindt meer dan de helft (52%) zijn of haar loon onrechtvaardig omdat het volgens hen niet in verhouding staat tot hun taken en verantwoordelijkheden. Bij de vrouwelijke werknemers is zelfs 65% ontevreden over haar loon. Eén en ander blijkt uit een onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team.

Het zijn vooral arbeiders die hun loon een buis geven. 31% van hen geeft zijn loon een onvoldoende, vergeleken met bedienden (22%) en ambtenaren (19%).

Loon doorslaggevendDe helft van de werknemers geeft aan dat het loon doorslaggevend is om voor een bepaald bedrijf te gaan werken, pas daarna volgen de jobinhoud (42%) en het evenwicht tussen werk en privé (36%). Indien gevraagd naar beslissende criteria om binnen de huidige job te blijven, komt verloning echter op de tweede plaats (37%), na werkzekerheid (43%). Het zijn vooral mannelijke werknemers die de verloning in hun top 3 plaatsen, terwijl vrouwen meer belang hechten aan fijne collega’s en jobinhoud.

Niet onderhandelen

9 op de 10 werknemers hebben het gevoel geen onderhandelingen te kunnen voeren met hun werkgever over hun verloning. Dit ondanks het feit dat een op de vier (27%) werkgevers zegt open te staan voor deze gesprekken. Ruim de helft (55%) van de werknemers vindt zijn loon onrechtvaardig omdat beslissingen hierover niet steeds correct genomen worden.

Verloning op maat onbenutUit het onderzoek blijkt ook dat slechts 17% van de werknemers een cafetariaplan op het werk heeft. Bij het samenstellen van een cafetariaplan kiezen de meesten voor een eindejaarspremie (28%) of voor elektronica zoals een laptop, tablet of gsm (24%). Maar ook de hospitalisatieverzekering (21%), extralegaal verlof (21%) en maaltijd- of ecocheques (20%) blijken enorm populair te zijn. “Door werknemers in beperkte mate meer autonomie en zeggenschap te geven over de samenstelling van hun verloningspakket, kan men als werkgever positief inspelen op individuele wensen. Daarnaast kan het een potentiële kandidaat ook over de streep trekken om voor de organisatie te kiezen”, klinkt het bij Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team.

Kwalitatief en transparant loonbeleid

“Enkel inzetten op een transparante en duidelijke communicatie omtrent het loon en de groeitrajecten binnen een bedrijf volstaat echter niet. Ook een kwalitatief en transparant loonbeleid is nodig. Bij afwezigheid van communicatie en/of beleid zullen medewerkers zelf veronderstellingen maken, waardoor hun ontevredenheid stijgt”, vertelt professor Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Mieke Vercruijsse