Zo wordt de lijst van knelpuntberoepen opgesteld

In de diverse gewesten wordt jaarlijks een lijst van knelpuntberoepen opgesteld. Wie stelt deze lijst precies op en waar vind je die terug? Met welke criteria wordt daarbij zoal rekening gehouden?

VDAB in Vlaanderen

In Vlaanderen publiceert de VDAB elk jaar een lijst met de knelpuntberoepen. Per beroep wordt daarbij aangegeven waarom het een knelpunt vormt. De lijst in kwestie vind je terug op de website Knelpuntberoepen 2022 (vdab.be). Op deze lijst staan er momenteel 207 beroepen waarbij verpleegkundige bovenaan de lijst staat.

Er kunnen daarbij meerdere redenen zijn waarom een beroep een knelpuntberoep uitmaakt. Vooreerst kan het zijn dat er te weinig werkzoekenden beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt of dat er zich wel voldoende werkzoekenden aanbieden, maar ze niet voldoen. Het kan ten slotte ook zijn dat de werkzoekenden zich niet beschikbaar stellen voor vacatures wegens de specifieke arbeidsomstandigheden.

Actiris in Brussel

In het Brusselse gewest bestaat er een lijst met zogenaamde moeilijk in te vullen functies. Die lijst vind je terug op de website Beroepen die rekruteren | Actiris. Op deze lijst vind je informatie over het beroep. Bovendien vind je naast het beroep de link naar de opleidingen van VDAB. Voor bepaalde sectoren vind je onderaan de lijst ook een link naar een algemene website. Daar kan je terecht voor meer informatie over de verschillende opleidingen binnen de sector van je keuze.

Forem in Wallonië

De lijst van knelpuntberoepen in het Waalse gewest vind je dan weer terug op de website Le FOREM – Horizons Emploi. Ook deze lijst wordt op geregelde basis bijgewerkt. Op dit moment staan er in Wallonië 141 beroepen op de lijst. Een groot aantal van deze beroepen (41) komen uit de bouwsector.

Merken we ten slotte nog op dat er ook in de Duitstalige gemeenschap een lijst van knelpuntberoepen bestaat. Deze kan teruggevonden worden op de website Datum (adg.be).

Jan Roodhooft, advocaat