Zo kan je een deel van je werkloosheidsuitkering behouden als je voor een knelpuntberoep kiest

Als je na een langdurige werkloosheid aan de slag gaat in een knelpuntberoep, kan je onder bepaalde voorwaarden nog een tijdlang een deel van je werkloosheidsuitkering krijgen bovenop je loon. Wat zijn de voorwaarden hiervoor en waarop heb je dan precies recht?

Als je langdurig werkloos was en kiest voor een knelpuntberoep kan je soms aanspraak maken op een zogenaamde ‘uitkering knelpuntberoep’. Je krijgt in dat geval in de eerste drie maanden van je tewerkstelling nog 25% van je werkloosheidsuitkering bovenop je loon.

Langdurig werkloos

Om recht te hebben op een uitkering knelpuntberoep moet je vooreerst langdurig werkloos geweest zijn. De wet verduidelijkt dit ook. Meer bepaald moet je in de loop van de vijftien maanden vóór de aanvang van de tewerkstelling minstens 312 volle of halve uitkeringen genoten hebben als volledig werkloze.

Andere voorwaarden

Bovendien is vereist dat je gaat werken in een knelpuntberoep. Om te weten of een beroep al dan niet een knelpuntberoep is moet je kijken op de recentste lijsten die ter zake zijn opgemaakt. Voor wat betreft Vlaanderen vind je deze lijst hier terug.

In je nieuwe job moet je bovendien een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten voor minstens drie maanden. Het mag daarbij zowel gaan om een voltijdse als om een deeltijdse tewerkstelling. Het is daarbij zonder belang of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd is gesloten. Het voordeel gaat niet noodzakelijk retroactief verloren als de arbeidsovereenkomst in de loop van de 3 maanden zou worden beëindigd, tenzij er sprake is van kennelijk oneigenlijk gebruik.

Eén keer vragen

Je mag de uitkering ‘knelpuntberoep’ maar één keer aanvragen tijdens je loopbaan, voor één arbeidsovereenkomst. Bovendien kan de uitkering niet gecombineerd worden met een zogenaamde uitkering interregionale mobiliteit (dat is een uitkering die je verder krijgt als je in een ander gewest gaat werken dan waar je woont).

Jan Roodhooft, advocaat