Opnieuw recordaantal vacatures in de kinderopvang

Het aantal vacatures in de kinderopvang is vorig jaar gestegen tot 6.912. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Celia Groothedde van Groen opvroeg. Het gaat om een nieuw record, tegenover de 6.267 van 2021.

Volgens Groen is het aantal vacatures een gevolg van de werkomstandigheden in de kinderopvang. “In plaats van 6 à 7 kinderen per begeleider moeten kindbegeleiders nu voor 8 à 9 kinderen per begeleider zorgen”, stelt de partij. “Mede daardoor verviervoudigde het aantal vacatures van 2013, toen er maar 1.756 vacatures open stonden, naar vandaag.”

Lagere kindnorm

Groothedde wijst erop dat minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) de aanpak van het personeelstekort als een prioriteit beschouwt. “Pas dan wil ze praten over de verlaging van het aantal kinderen per begeleider”, zegt ze. “Deze nieuwe cijfers bewijzen echter dat je het personeelstekort niet kan oplossen zonder óók de werkomstandigheden te verbeteren”. Het Groen-parlementslid pleit ervoor kinderopvanginitiatieven aan een lagere kindnorm te laten werken als ze dat zelf willen. Initiatieven die een lagere kindnorm willen hanteren, zouden daar de nodige financiële ondersteuning van de regering voor moeten krijgen, zodra ze er de nodige mensen voor vinden.

Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits wijst erop dat er de voorbije jaren heel wat extra plaatsen bijgekomen zijn en mensen aan de slag zijn gegaan in de kinderopvang. “Maar we zoeken nog heel wat mensen die willen werken in de kinderopvang. In tijden van arbeidskrapte is het een uitdaging om die mensen te vinden. Daarom zetten we sterk in op het aantrekkelijker maken van de job en de sector. We hebben de subsidies van heel wat kinderopvanginitiatieven sterk verhoogd sinds januari en we willen tegen juni nog eens minstens 3.000 plaatsen extra een hogere subsidie geven. Dit vertaalt zich in een betere verloning en arbeidsvoorwaarden voor de kinderbegeleiders, het heeft ook impact op de werkdruk. In de kinderopvang gaan werken, moeten we ook aanmoedigen als een positieve keuze”.

Benchmarkstudies

Het is voor de minister een én-én-én-verhaal: “We beseffen dat er nog heel wat stappen en middelen nodig zullen zijn. Daarom zijn we ook bezig met een toekomstplan met de sector en verschillende experten en heb ik benchmarkstudies besteld, waarbij een vergelijking gemaakt wordt met andere Europese landen en die ook ingaan op de effecten van het verlagen van de ratio in onze kinderopvang. We verwachten de resultaten dit voorjaar.”

Belga