Minder alimentatie betalen als je ex een knelpuntberoep zou kunnen uitoefenen?

Als je ex-partner een alimentatie vraagt voor zichzelf of voor de kinderen kan je wel eens zeggen dat deze perfect een knelpuntberoep zou kunnen uitoefenen. Waarom kan dat een argument zijn om minder of geen alimentatie te moeten betalen?

Even schetsen

Bij het bepalen van alimentatie die je eventueel moet betalen aan je ex zal de rechter rekening houden met jullie beider inkomsten.  Het kan daarbij onder andere gaan om inkomsten uit arbeid of uit een vervangingsinkomen.  Ook andere inkomsten kunnen in aanmerking worden genomen zoals bv. de huurgelden die worden ontvangen uit het verhuren van onroerende goederen, intresten van beleggingen en dies meer.

Mogelijkheden

Los daarvan kan ook rekening worden gehouden met jullie beider mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Werkt je ex niet of bijvoorbeeld maar deeltijds, dan zou je er op kunnen wijzen dat deze in werkelijkheid meer zou kunnen werken en dat hij/zij zelf zijn/haar mindere financiële toestand in de hand werkt door geen voltijdse job aan te nemen. 

Als de rechtbank dit standpunt volgt, kan het zijn dat je uiteindelijk helemaal geen alimentatie moet betalen of dat de rechter uitgaat van een hoger inkomen van je ex-partner dan wat die in werkelijkheid als inkomen heeft (en je uiteindelijk effectief minder alimentatie moet betalen).

Knelpuntberoep

Zeker als je ex-partner een diploma heeft dat toegang geeft tot een knelpuntberoep (of als deze voorheen ervaring opbouwde in een dergelijke functie) kan je dat gegeven wel eens aanhalen als argument om de vordering die je ex-partner stelt te ‘counteren’.  Soms gaan rechters op zo’n argument ook in. 

Vraag je advocaat dan ook om zo’n argument uit te werken waarbij wordt gewezen op het diploma/de ervaring van je gewezen partner, de lijst van knelpuntberoepen wordt bijgebracht en wordt aangegeven wat je ex-partner zou kunnen verdienen met een dergelijke job.

Jan Roodhooft, advocaat