Goodbye assistant, hello professional?

De assistantfunctie is al jarenlang een knelpuntberoep. Linda Cappelle, CEO van hr-dienstverlener Bright Plus, wil met haar boek ‘Goodbye assistant, hello professional?’ een realistischer beeld van de functie in de schijnwerper zetten. “Dat is dé oplossing om het beroep te opwaarderen. Het is hoog tijd om meertalige professionals en hun rijke jobinhoud naar waarde te schatten, aangezien het hardnekkige cliché van hun louter ‘ondersteunende rol’ nog steeds standhoudt”, zo stelt ze.

Nieuwe functietitel

“De assistantfunctie kende de laatste jaren een belangrijke evolutie. De functietitel van ‘assistant’ dekt dan ook niet langer de lading van de functie”, vertelt Linda Cappelle. 30% draagt vandaag nog steeds een functietitel waarin de term ‘assistant’ zit vervat. Tien jaar geleden was dat nog meer dan de helft. Als ‘professional’ of expert in een bepaald vakgebied vervullen deze werknemers volgens Linda Cappelle immers niet langer een louter uitvoerende rol. Ze licht toe: “Met een specialisatie in vakgebieden als hr, marketing, sales… zijn medewerkers in deze functie bijzonder gewild bij werkgevers. Zij treden dus op als experten in een vakgebied, waarbij zij veeleer werken mét een manager of team dan vóór een team. Daarbij is de aanvulling ‘meertalig’ essentieel, aangezien een grondige talenkennis onontbeerlijk blijft in deze functie. Bijgevolg werd recent de nieuwe functietitel van ‘meertalige professional’ in het leven geroepen. De reden? De functietitel van ‘assistant’ wordt nog steeds als onaantrekkelijk beschouwd of krijgt de stempel van ‘vrouwenberoep’ toebedeeld.” Toch werken steeds meer mannen in deze functie. Waar hun aandeel in 2010 nog 12% betrof, is het nu gestegen tot 24,4%.

Realistische beeld

Toch is er vandaag nog een reëel tekort aan arbeidskrachten met de vereiste talenkennis. Bijgevolg is volgens Linda Cappelle de introductie van de nieuwe functietitel nog maar een deel van de oplossing. De echte oplossing? “Een realistischer beeld van de functie in de schijnwerper zetten”, zo stelt ze. “Meer bepaald is het hoog tijd om meertalige professionals en hun rijke jobinhoud naar waarde te schatten, aangezien het hardnekkige cliché van hun louter ‘ondersteunende rol’ nog steeds standhoudt”, gaat ze verder.

Doorgroeimogelijkheden

Ook het idee dat het meertalige professionals ontbreekt aan doorgroeimogelijkheden, is volgens Linda Cappelle een hardnekkige misvatting die ontkracht dient te worden. “Er is een opmerkelijke trend merkbaar: vooral studenten en meertalige professionals onder de 30 jaar schatten de carrièrekansen van de job hoog in. Zij beseffen heel goed dat de functie een ideale springplank is naar een meer gespecialiseerde functie binnen de organisatie. Bovendien gaat groei verder dan het verwerven van een hogere functie. Zo geven bijna vijf op de tien van de meertalige professionals aan dat ze groeien en bijleren door extra taken of verantwoordelijkheden die ze krijgen binnen de huidige functie. Daarnaast erkennen ook werkgevers de toegevoegde waarde van deze professionals. Zo worden ze immers steeds vaker ingezet als freelancer of gaan ze via projectsourcing bij verschillende bedrijven aan de slag. Dat laat de professional toe zich flexibeler op te stellen en sneller meer gespecialiseerde kennis op te bouwen”, besluit ze.

Mieke Vercruijsse

Goodbye assistant, hello professional?, Linda Cappelle, uitgeverij Owl Press (Borgerhoff & Lamberigts)