Dit zijn je voordelen als je als werkzoekende studeert voor een knelpuntberoep

Als je werkloos bent en een erkende studie wil aanvatten die leidt naar een knelpuntberoep, dan heb je in Vlaanderen een aantal voordelen. Waarover gaat dat precies en wat zijn de voorwaarden om hierop recht te hebben?

Als werkzoekende heb je onder bepaalde voorwaarden de kans om gratis te studeren met behoud van je werkloosheidsuitkering. Bovendien kom je zelfs in aanmerking voor een verplaatsing- of kinderopvangvergoeding.

Er zijn voorwaarden

Om deze voordelen te kunnen genieten moet je vooreerst ingeschreven zijn bij de VDAB als werkzoekende. Daarnaast moet je ook bereid zijn om voltijds een dagopleiding te volgen. Tevens is vereist dat je momenteel geen beroepsinschakelingstijd doorloopt.

Verder mag je nog geen diploma secundair onderwijs of hoger onderwijs hebben als je een secundair diploma wil halen. Wil je een diploma hoger onderwijs halen dan mag je nog geen diploma hoger onderwijs hebben. Op deze regel bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Je mag bovendien ook via VDAB nog geen opleiding voor een diploma hoger onderwijs hebben gevolgd.

Ten slotte moet je slagen voor een screening die nagaat of je geschikt bent voor de studie van je keuze.

Welke studies?

Niet alle studies komen in aanmerking. Het moet namelijk gaan om een studie die erkend is door VDAB en die leidt naar een knelpuntberoep. Een overzicht van de erkende studies die in aanmerking komen vind je terug op deze website.

Welke voordelen?

Als je aan de voorwaarden voldoet kan je gratis studeren. Je krijgt dan meer bepaald je inschrijvingsgeld en de kosten van je leermateriaal terug. Bovendien worden je vervoerskosten terugbetaald net als de opvang van je kinderen. Ten slotte behoud je je uitkering van RVA en word je vrijgesteld van een aantal plichten als werkzoekende.

Brussel en Wallonië

Ook in Brussel kan je bepaalde opleidingen volgen zonder je uitkering te verliezen. Meer info daarover vind je hier. Voor wat betreft Wallonië vind je meer info op deze website.

Jan Roodhooft, advocaat