Hoe kan je ‘klein verlet’ nemen als je twee deeltijdse jobs hebt?

Als je twee werkgevers hebt, is het niet altijd eenvoudig om te weten bij welke werkgever je je dagen klein verlet moet opnemen. Met welke spelregels moet je dan juist rekening houden? Moet je de dagen die je wil opnemen ‘verdelen’ tussen je werkgevers?

Het principe

Ook als deeltijds werknemer heb je recht op klein verlet. Als de wet de dag dat je afwezig mag zijn uitdrukkelijk bepaalt (bijvoorbeeld de dag van de begrafenis of van het huwelijk) dan heb je alleen recht op klein verlet als die dag valt op een dag dat je normaal aan de slag bent bij (een van) je werkgever(s).

Als je de dagen van afwezigheid zelf mag kiezen binnen een welbepaalde periode dan heb je recht op evenveel dagen en dezelfde keuzemogelijkheid als een voltijds medewerker.

De wet bepaalt het (soms)

Rijst dan de vraag hoe je dat klein verlet moet opnemen als je twee deeltijdse jobs combineert. Als de wet aangeeft op welke dag je het klein verlet moet opnemen is het meteen duidelijk. Je moet het klein verlet dan op die dag opnemen. Wordt je niet-inwonende grootvader bijvoorbeeld begraven op een dinsdag dan kan je enkel op die dinsdag klein verlet opnemen.

En anders?

Als de wet je integendeel de keuze geeft wanneer je de dagen klein verlet opneemt, dan kan jij zelf beslissen wanneer je dat doet. Dat is bijvoorbeeld het geval als je zelf huwt. Je hebt dan recht op twee dagen klein verlet die je mag kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week. Je beslist dan zelf wanneer en bij welke werkgever je deze dagen opneemt.

Je bent dus niet verplicht om bijvoorbeeld in het geval van je eigen huwelijk de dagen klein verlet op te splitsen tussen je verschillende werkgevers en één dag klein verlet op te nemen bij je ene werkgever en één dag bij de andere. Wat je evenwel niet mag doen is bij elke werkgever alle dagen klein verlet opnemen en op die manier eigenlijk twee keer klein verlet hebben.

Jan Roodhooft, advocaat