Heb je recht op klein verlet tijdens je vakantie?

Het kan wel eens gebeuren dat bepaalde gebeurtenissen waarvoor je normaal recht hebt op klein verlet tijdens je jaarlijkse vakantie vallen. Kan je de dagen klein verlet dan nog opnemen in plaats van de geplande vakantiedagen? Met welke regels moet je rekening houden?

Tijdens je vakantie overlijdt een van je ouders of treedt je kind in het huwelijk. In die omstandigheden heb je normaal recht op klein verlet. Maar geldt dat ook tijdens je vakantie en kan je je vakantiedagen dan nog ‘inwisselen’ voor dagen klein verlet waardoor je werkgever de dagen vakantie herboekt als klein verlet?

De eerste schorsing telt

Dat is alvast het uitgangspunt. Bij de samenloop van twee schorsingen van de arbeidsovereenkomst primeert de eerste schorsing. Dat betekent dan ook dat als de reden voor klein verlet zich voordoet tijdens een periode waarin je vakantie nam, de vakantie ‘voorgaat’. Je kan dan ook in principe geen dagen klein verlet opnemen tijdens je vakantie.

Weet wel dat je werkgever andere afspraken met jou zou kunnen maken en met jou zou kunnen overeenkomen dat je de vakantiedagen die samenvielen met normale dagen van klein verlet later alsnog mag opnemen. Je werkgever zou er dus akkoord mee kunnen gaan om bepaalde dagen vakantie toch om te zetten naar klein verlet.

Je wist het op voorhand

Iets anders wordt het als je al voor je vakantie aanvroeg wist dat er zich een gebeurtenis zou voordoen waarvoor je recht hebt op klein verlet. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat er een huwelijk gepland is waarvoor je recht hebt op klein verlet. Je hoeft dan voor de dagen waarin je wegens klein verlet afwezig mag zijn geen vakantie op te vragen.

Je kan de dagen kiezen

Kan je de dagen klein verlet kiezen dan zou je die wel kunnen laten vallen in een periode waarin je terug aan de slag bent bij je werkgever. Je bent nu eenmaal dan niet verplicht de dagen te leggen in een periode waarin je afwezig bent wegens vakantie.

Jan Roodhooft, advocaat