Heb je recht op klein verlet als je naar de notaris moet gaan?

Als je verwikkeld bent in een echtscheiding of erfeniskwestie gebeurt het wel eens dat de notaris je oproept voor een vergadering die plaatsvindt tijdens je normale werkuren. Heb je dan recht op klein verlet? Kan je verlof om dwingende redenen krijgen?

Geen klein verlet

Een oproeping bij de notaris is geen reden van klein verlet. Je hebt bij ‘gerechtelijke procedures’ nu eenmaal enkel recht op klein verlet als er sprake is van een deelname aan een jury, als je als getuige wordt opgeroepen voor de rechtbank of als je persoonlijk moet verschijnen voor de arbeidsrechtbank (en niet voor een andere rechtbank). In die gevallen heb je recht op klein verlet gedurende de nodige tijd, met een maximum van vijf dagen.

In het bedrijf waar je werkt kan er wel een regeling bestaan waarin je ruimere rechten krijgt op klein verlet.

Verlof om dwingende redenen

Ben je verplicht om naar de notaris te gaan, dan kan je wel aanspraak maken op verlof om dwingende redenen. Je mag dan afwezig zijn op het werk zonder betaald te worden (tenzij er iets anders is overeengekomen). Er is nu eenmaal sprake van zo’n dwingende reden als er een onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis is die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Je moet je werkgever dan wel verwittigen van de afspraak. Bovendien mag de duur van de afwezigheid tien arbeidsdagen per kalenderjaar niet overschrijden.

Andere mogelijkheden

Je zou er ook voor kunnen kiezen om een dag vakantie op te nemen. In dat geval ben je natuurlijk wel betaald voor de dag afwezigheid. Een alternatief bestaat erin je werkgever te vragen om gewettigd afwezig te mogen zijn op het werk.

Heb je een advocaat en kan je echt niet afwezig zijn op het werk dan zou je ook nog altijd een volmacht kunnen geven aan je advocaat om je te vertegenwoordigen. Weet wel dat je advocaat in jouw plaats geen eed kan afleggen.

Jan Roodhooft, advocaat