Heb je recht op klein verlet als je naar de familierechtbank moet?

Als je in een familiaal geschil verwikkeld bent (bijvoorbeeld inzake het verblijf van je minderjarige kinderen, een echtscheidingsprocedure, enzovoort) moet je wel eens persoonlijk voor de familierechtbank verschijnen. Heb je voor die uren recht op klein verlet? Wat zijn dan de spelregels?

Sanctie

De wet voorziet expliciet dat je als je betrokken bent in een familiaal geschil soms persoonlijk aanwezig moet zijn op de rechtbank. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een procedure rond het ouderlijk gezag en het verblijf van minderjarige kinderen.

Indien je als eiser niet in persoon verschijnt dan kan de rechter je zelfs van je eis vervallen verklaren. Ben je verweerder en verschijn je niet persoonlijk dan kan de rechter je veroordelen bij verstek (en dit zelfs als je een advocaat hebt). Kortom, het is belangrijk om geen fouten te begaan. Vraag dan ook aan je advocaat of je al dan niet aanwezig moet zijn.

Klein verlet?

Als je als getuige wordt opgeroepen in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld voor de familierechtbank of voor een andere rechtbank), dan heb je recht op klein verlet. Het gaat dan om andermans zaak waarin jij als ‘derde’ gevraagd wordt om een getuigenis af te leggen.

Hetzelfde geldt als je persoonlijk moet verschijnen voor de arbeidsrechtbank of het arbeidshof. Je mag dan afwezig zijn op het werk voor de uren dat je op de rechtbank moet zijn en dit met behoud van je normale loon.

Familierechtbank

Moet je persoonlijk verschijnen voor de familierechtbank dan geldt dat niet. Tenzij er een andere regeling geldt in het bedrijf waar je werkt heb je om die reden geen recht op klein verlet. Je kan dan eventueel wel inhaalrust of vakantie opnemen om op die manier toch ‘betaald’ afwezig te kunnen zijn op het werk.

Een andere optie bestaat erin dat je voor die uren verlof om dwingende reden neemt. Zijn de dagen dat je zo’n vakantie kan nemen opgebruikt, dan kan je vragen aan je werkgever of je verlof zonder wedde mag nemen. Weet overigens dat je op de rechtbank een attest kunt vragen waarop staat dat je effectief aanwezig was op de zitting.

Jan Roodhooft, advocaat