Heb je recht op klein verlet als je bloed gaat geven?

Je wil bloed geven voor het Rode Kruis. Heb je dan het recht om op grond van de regels van het klein verlet betaald afwezig te zijn op het werk? Wat gebeurt er als je door het bloed geven onwel zou worden en een of meerdere dagen niet kan gaan werken?

Men zegt wel eens dat je betaald afwezig mag zijn op het werk als je overdag bloed gaat geven voor het Rode Kruis. Maar is dat wel zo?

Geen klein verlet

Wie voor de overheid werkt, heeft inderdaad soms het recht om verlof voor bloeddonatie te nemen. Dat verlof geldt dan als dienstactiviteit. Het wordt wel beperkt tot de duur van de gift plus ten hoogste twee uur verplaatsing.

Als werknemer heb je integendeel dat recht niet. Je kan als werknemer geen klein verlet nemen om bloed te gaan geven. Iets anders kan het zijn als er in het bedrijf waar je werkt een afwijkende regeling zou bestaan en je werkgever bijvoorbeeld toch akkoord is om je betaald afwezig te laten zijn om het bloed te gaan geven.

Nadien ziek?

Als je bloed gaat geven, kan je die dag ook niet afwezig zijn omdat je arbeidsongeschikt zou zijn. Als je bloed gaat geven, brengt dat namelijk in de regel geen arbeidsongeschiktheid met zich mee.

Iets anders wordt het als je je door het bloed geven ziek zou gaan voelen of als je daardoor onwel wordt en vervolgens een tijdje niet kan gaan werken. Is dat het geval, dan kan je wel zeggen dat je arbeidsongeschikt bent door ziekte en heb je recht op gewaarborgd loon ook al koos je er zelf voor om bloed te gaan geven en is je arbeidsongeschiktheid het gevolg daarvan. Je werkgever kan dan dus niet zeggen dat je ‘vrijwillig’ ziek bent en hij dus geen gewaarborgd loon moet betalen.

Wat dan wel doen?

Wil je tijdens de arbeidsuren bloed gaan geven dan kan je daar een (halve) dag betaalde vakantie voor opnemen als je werkgever het daarmee eens is. Je zou eventueel ook inhaalrust kunnen opnemen of met je werkgever bijvoorbeeld kunnen afspraken dat je onbetaald verlof neemt.

Jan Roodhooft, advocaat