Heb je recht op klein verlet als het kind van je partner zijn communie doet?

De tijd van de plechtige communies komt er weer aan. Als ouder heb je in zo’n geval recht op een dag klein verlet. Maar heb je daar als werknemer ook recht op als het kind van je (nieuwe) partner zijn communie doet?

Klein verlet

Als je kind zijn eerste communie doet of een lentefeest heeft, heb je in beginsel geen recht op klein verlet. Voor de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd is dat wel het geval. Daarbij gaat het om één dag klein verlet die valt op de dag van de gebeurtenis zelf. Valt die dag samen met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag (wat meestal het geval is) dan heb je recht op een dag klein verlet op de activiteitsdag die er onmiddellijk aan voorafgaat of op volgt.

Om op zo’n klein verlet aanspraak te kunnen maken volstaat het dat het gaat om jouw kind. Je hebt dat recht dan ook niet alleen als het kind bij jou woont of verblijft op de dag van de communie maar ook als dat niet het geval is (omdat je bijvoorbeeld uiteen bent met de andere ouder).

Kind van je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner

Gaat het niet om jouw kind dat zijn plechtige communie doet maar wel dat van je echtgenote (het gaat bijvoorbeeld om een kind uit een eerdere relatie van je echtgenote) dan heb je al eveneens recht op klein verlet net alsof het je eigen kind zou zijn geweest dat zijn communie doet. Woon je wettelijk samen met de moeder of vader van het kind dan heb je ook recht op klein verlet. Voor de regels van het klein verlet wordt een wettelijke samenwoner nu eenmaal gelijkgesteld met een gehuwde.

Feitelijke samenwoners

Woon je enkel feitelijk samen met de ouder van het kind, dan kan je (tenzij er gunstige regels werden uitgewerkt in de sector waarbinnen je werkt of in je bedrijf) geen aanspraak maken op klein verlet. Hetzelfde geldt als je niet samenwoont maar enkel een relatie hebt met de ouder. Wil je dan afwezig blijven op het werk (omdat bijvoorbeeld je partner recht heeft op klein verlet) dan zal je vakantie, inhaalrust of verlof zonder wedde moeten nemen.

Jan Roodhooft, advocaat