Dit zijn je rechten op klein verlet als je twee communicanten hebt

Door de coronasituatie werden plechtige communies uitgesteld tot in september en oktober. Heb je bij zo’n communie recht op klein verlet? En wat zijn je rechten als je meer dan één communicant hebt?

Klein verlet?

Je hebt recht op een dag klein verlet op het werk als je kind zijn plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd. Als je kind zijn eerste communie doet of een lentefeest geeft geldt dat niet en heb je geen recht op klein verlet. Deze regels gelden niet alleen voor de communie van je eigen kinderen, maar ook voor die van je echtgeno(o)t(e) en voor de kinderen van de persoon met wie je wettelijk samenwoont. Het recht op klein verlet geldt ook voor een geadopteerd kind.

In bepaalde sectoren kunnen er andere (voor jou gunstigere) regels gelden waarbij je bijvoorbeeld ook aanspraak kan maken op klein verlet bij een eerste communie. Het is dan ook belangrijk dat in de cao die geldt binnen het paritair comité waaronder je werkt na te kijken.

Twee communies op dezelfde dag

Heb je twee kinderen (bijvoorbeeld je eigen kind en het kind van je echtgenote dat niet je eigen kind is of een tweeling) die hun communie doen op dezelfde dag dan heb je toch maar recht op één dag klein verlet (je kan er dus geen twee vragen). Dat geldt zelfs als er sprake is van twee plechtigheden op dezelfde dag (bijvoorbeeld de ene plechtigheid in een bepaalde parochie en de andere in een andere parochie).

Verschillende dagen

Hebben de twee plechtigheden plaats op verschillende dagen dan geldt een andere regeling. In dat geval kan je wel aanspraak maken op twee dagen klein verlet met name voor elke communie één. Dat geldt zelfs als die twee dagen in hetzelfde weekend vallen.

De dag klein verlet valt in principe samen met de dag van de plechtigheid. Valt die op een zondag, een feestdag of een inactiviteitsdag, dan mag je afwezig blijven op de activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat of volgt op de betreffende dag.

Jan Roodhooft, advocaat