Dit moet je weten als je wordt opgeroepen voor de jury van een assisenproces

Op dit moment zijn er weer enkele grote assisenprocessen aan de gang. Maar wat moet je doen als je als jurylid moet zetelen bij zo’n proces? Moet je dan vakantie nemen op het werk? Wie betaalt je loon voor de dagen dat je afwezig bent op het werk?

Bij een assisenproces is er een jury van 12 burgers die door het lot worden aangewezen. Ook jij kan opgeroepen worden als jurylid. Om de vier jaar wordt er namelijk een lijst van kandidaat-juryleden opgemaakt. Ben je tussen de 28 en 65 jaar oud dan riskeer je op deze lijst terecht te komen en uiteindelijk ook effectief te moeten zetelen bij een proces.

Klein verlet

Als je wordt opgeroepen om te zetelen in de jury van een assisenproces dan hebt je vooreerst recht op klein verlet. Meer bepaald worden de eerste 5 dagen dat je zetelt in de jury als klein verlet beschouwd. Je mag die dagen afwezig zijn op het werk en ontvangt ook je gewone loon van je werkgever.

En nadien?

Sommige assisenprocessen duren heel wat langer dan vijf dagen. Zo wordt er voor het proces Aquino bijvoorbeeld gesproken over een duurtijd van vier weken. Na de periode van vijf dagen klein verlet moet je werkgever je niet verder betalen. Je hebt wel het recht om afwezig te blijven op het werk en moet voor die dagen afwezigheid geen vakantie opnemen. Je bent integendeel gewettigd afwezig.

Betaalt je werkgever toch je loon gewoon verder dan ontvangt deze van de staat een vergoeding die gelijk is aan de dagelijkse brutobezoldiging, vermeerderd met de werkgeversbijdragen. Betaalt je werkgever je niet door dan zal de staat je brutoloon uitbetalen.

Extra vergoedingen

Dat is echter nog niet alles. Los van het doorlopen van je loon heb je recht op een kilometervergoeding. Bovendien krijg je een vergoeding per dag dat je effectief of als plaatsvervanger in de jury moet zetelen. Die vergoeding bedraagt nu per dag een goede 45 euro. Je moet die vergoeding aanvragen bij de voorzitter van het hof van assisen.

Jan Roodhooft, advocaat