Binnenkort recht op klein verlet als je kinderen moeten worden gevaccineerd?

Als je kinderen worden gevaccineerd tegen het coronavirus, moet jij mogelijk met hen naar het vaccinatiecentrum rijden. Maar wist je dat je daar als werknemer binnenkort allicht recht op klein verlet voor hebt?

Eigen vaccinatie

Als werknemer heb je het recht om afwezig te zijn op het werk met behoud van je normale loon als je gevaccineerd wordt. Dat geldt voor de tijd die nodig is voor de vaccinatie en dus zowel voor je verplaatsing naar het vaccinatiecentrum als voor de tijd nodig voor de prik zelf.

Je mag dus niet zomaar de hele dag thuisblijven, maar moet bijvoorbeeld nadat je gevaccineerd bent terugkeren naar het werk. Je moet je werkgever dan wel vooraf verwittigen en dat zo spoedig mogelijk vanaf het tijdstip of tijdslot van de vaccinatie voor jou bekend is. Je werkgever mag je vragen om een bewijs voor te leggen.

Minderjarige kinderen

De ministerraad keurde intussen een voorontwerp van wet goed dat je ook recht geeft op klein verlet als je minderjarig kind wordt gevaccineerd. Meer bepaald heb je dit recht als je een minderjarig kind dat met jou samenwoont, begeleidt naar een vaccinatieplaats met de bedoeling om dit kind daar te laten vaccineren tegen het coronavirus. Gaat je (ex-)partner met je kind naar de vaccinatie (en jij niet) dan heb je geen recht op klein verlet.

De kans is groot dat dit voorstel kortelings ook wet zal worden. Intussen moet nog wel het advies van de Raad van State worden ingewonnen.

Voorwaarden

Je zal in dit geval recht hebben op klein verlet gedurende de tijd die nodig is om het minderjarig kind te laten vaccineren (ter plaatse en ook de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum). Ook in deze situatie mag je dus niet de hele dag afwezig blijven en dat bijvoorbeeld omdat je kind de rest van de dag niet meer naar school kan. Bovendien geldt ook hier als regel dat je je werkgever zo snel mogelijk moet verwittigen van de geplande vaccinatie en dat deze je om een bewijs kan vragen.

Jan Roodhooft, advocaat