Stop met in beroepen te denken

De voorbije twaalf maanden ontving VDAB 250.366 vacatures. Dat is 16% meer dan in de periode van twaalf maanden daarvoor (oktober 2015 – september 2016). De vraag naar arbeidskrachten blijft op een hoog niveau en niet alle vacatures worden vlot ingevuld. “Door de blijvende stijging van de vraag naar nieuwe medewerkers, spreken we ondertussen over een knelpunteconomie”, zegt VDAB woordvoerster Shaireen Aftab.

3 redenen

Voor knelpuntberoepen is het vaak lastig om nieuwe mensen te vinden. De tekorten vallen eigenlijk te herleiden tot 3 hoofdredenen: er zijn niet voldoende arbeidskrachten op de markt aanwezig, de kandidaten beschikken niet over de gevraagde competenties of er is een tekort door specifieke werkomstandigheden.

Sneller aan de slag

We merken dat vacatures voor STEM-profielen (STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics) nog steeds moeilijk kandidaten krijgen. Nochtans blijkt uit het schoolverlatersrapport van VDAB dat jongeren die in die richting afstuderen later sneller een job vinden.

Beter kijken

Maar er blijven ook vacatures open omdat kandidaten niet over de juiste competenties beschikken om de job meteen uit te oefenen. “Op dat vlak is er nog werk aan de winkel”, zegt Shaireen Aftab. “We moeten stoppen met al te veel in beroepen te denken en beter kijken of we mensen op basis van hun competenties en talenten een kans kunnen bieden.”