5 competenties voor technici van de toekomst

In een werkomgeving waar technische en technologische vernieuwingen een hoge vlucht nemen, zal het voor werknemers niet meer volstaan om enkel op basis van hun technische vaardigheden en vakkennis, de problemen het hoofd te bieden. Als gevolg van de omwentelingen die er zitten aan te komen, zullen technici over extra vaardigheden moeten beschikken om productief te blijven en er voor te zorgen dat het bedrijf op een competitieve en efficiënte manier zijn producten aflevert.

Volgens het Institute for the future zijn dit 5 competenties die straks onmisbaar zijn en waarnaar de vraag nu al blijft groeien:

1. Sociale intelligentie

Laat mensen toe om op een vlotte en directe manier contacten te leggen met anderen en hen aan te voelen.

2. Vernieuwend denken

Bekwaam zijn om oplossingen en antwoorden te bedenken die verder gaan dan de standaard aangeleerde regeltjes of voorgeprogrammeerde oplossingen

3. Rekenkundig denken

Grote hoeveelheden data kunnen verwerken en ze ook op de gepaste manier interpreteren. Je moet in staat zijn om de essentie te destilleren uit de grote hoeveelheden gegevens die een computer je levert.

4. Transdisciplinair denken

De kunst om ideeën en concepten te bedenken vanuit verschillende invalshoeken en daar verbanden tussen te leggen om tot een degelijke oplossing te komen.

5. Ondernemerschap

De vaardigheid om ideeën ook werkelijk in de praktijk te brengen. Dat vergt creativiteit, durf om risico’s te nemen, de mogelijkheid om projecten goed te plannen en te laten uitvoeren om gewenste doelen te bereiken.