Open-mind hiring: wat is dat? En wat schiet je ermee op?

Heb je bij een sollicitatie soms het gevoel dat je talent niet echt wordt opgemerkt omdat de rekruteerder te hard vasthoudt aan een strikt lijstje selectiecriteria? Bij uitzendkantoor Accent zochten en vonden ze op dat vlak een game changer: open-mind hiring. Vanaf 2023 willen ze ermee aan de slag.

Open-mind hiring

Bij uitzendbureau Accent laten ze er geen twijfel over bestaan. Er is volgens hen geen tekort aan geschikte kandidaten op de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan open-minded recruiters en beslissingnemers. Dat komt volgens Accent door het feit dat te veel managers krampachtig vasthouden aan een strikt lijstje selectiecriteria. Door – vaak onbewuste – vooroordelen krijgen kandidaat-werknemers niet altijd voldoende kansen in hun zoektocht naar een job. Om voorgoed komaf te maken met die vooroordelen en bedrijven duidelijk te maken hoeveel talent ze hierdoor door de vingers laten glippen, lanceert Accent vanaf 2023 daarom open-minded hiring.

Geanonimiseerd cv

In concreto staat het concept van open-minded hiring voor een anoniem aanwervingsproces, zonder vooroordelen, mét een open geest. Bij open-minded hiring ontmoet de werkgever mogelijke nieuwe medewerkers zonder of met beperkte voorkennis van hun persoonlijke profiel. Een eerste laagdrempelige introductie tot open-minded hiring is rekruteren aan de hand van een anoniem cv, waarbij alle persoonlijke gegevens van de kandidaten worden geanonimiseerd. Enkel objectieve gegevens over competenties en studies worden met de werkgevers gedeeld.

Een tweede manier waarmee Accent inzet op open-mind hiring is een zogenaamd ‘open agenda’ selectiemoment. Daarbij ontmoeten bedrijven en kandidaten elkaar zonder dat het cv van de kandidaten op voorhand werd gedeeld met de bedrijven.

Alle kandidaten dezelfde kansen

Anouk Lagae, CEO van Accent, is alvast erg positief over het concept van open-mind hiring: “De cijfers liegen niet: er zijn genoeg kandidaten om de openstaande vacatures te vullen. Maar op basis van hun cv lijken ze misschien niet altijd het juiste profiel voor de job te hebben. Een grote hulp zou dus kunnen zijn om de manier waarop we samen rekruteren aan te passen. Dankzij open-minded hiring krijgen alle kandidaten dezelfde kansen om zich te bewijzen. Een win-winsituatie voor iedereen: er zijn minder werkzoekenden en openstaande vacatures, en de rekruterende bedrijven krijgen een uiteenlopender team van medewerkers.” Wordt vervolgd.

Pascal Dewulf

Bron: accentjobs.be