Kan je werkgever je ontslaan omdat je elders solliciteert?

Je bent niet volledig tevreden over je job en overweegt om te solliciteren bij een ander bedrijf. Maar wat riskeer je als je werkgever erachter komt dat je op zoek gaat naar een andere job? Kan hij je dan ontslaan?

Als je tijdens je tewerkstelling bij een werkgever elders gaat solliciteren, doe je dat waarschijnlijk ‘in alle stilte’ en hoop je dat je werkgever dat niet te weten komt. Maar wat riskeer je als dat toch gebeurt?

Geen reden voor ontslag

Het feit dat je elders solliciteert, vormt geen reden voor je werkgever om je te ontslaan om een dringende reden. Dat is zelfs het geval als je kandideert voor een functie bij een klant of een concurrent van je werkgever of een bedrijf waar hij een allesbehalve goede relatie mee heeft. Als werknemer ben je nu eenmaal niet voor het leven verbonden met je werkgever en kan je volgens de wettelijke regels een einde maken aan je arbeidsovereenkomst. Dat is alvast het goede nieuws.

Vraag een motivering

Je werkgever zou je uiteraard wel altijd kunnen ontslaan mits naleving van een opzegtermijn of betaling van een opzegvergoeding. Als dat gebeurt omdat je solliciteert bij een andere werkgever zou je aan je werkgever kunnen vragen dat hij dat ontslag motiveert. Zijn er geen andere terechte redenen dan je sollicitatie, dan kan je eventueel een vergoeding van je werkgever vragen. Je kan dan trachten te argumenteren dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Volgt de rechtbank je daarin dan kan je werkgever veroordeeld worden tot betaling van een vergoeding die overeenstemt met minimaal 3 weken en maximum 17 weken loon. Het bedrag hangt af van de gradatie van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag.

En je toekomst in het bedrijf?

Weet wel dat je riskeert dat je werkgever zal twijfelen over je toekomst in het bedrijf. Hij vreest allicht dat je op korte termijn toch weggaat. Dat kan meteen een rol spelen als het er bijvoorbeeld op aankomt te beslissen of je al dan niet in aanmerking komt voor een promotie.

Jan Roodhooft, www.ra-advocaten.be