Hoe zit het met jouw vertrouwen als sollicitant?

Sollicitanten hebben steeds minder vertrouwen, maar de arbeidsmarkt blijft hen gunstig gezind. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie door rekruteringsspecialist Michael Page. Vooral de onzekere actualiteit maakt kandidaten terughoudender.

Op zoek naar een andere job? Dan bij jij – net zoals 58% van de sollicitanten – misschien wat terughoudender dan voorheen. Niet verwonderlijk, want de energiecrisis, inflatie, tanende koopkracht zorgen voor onzekerheid. Toch blijft de huidige arbeidsmarkt gunstig voor sollicitanten, zo vertelt Grégory Renardy, Executive Director van Michael Page België. “De vertrouwensindex over de professionele verwachtingen van sollicitanten is de voorbije maanden achteruitgegaan. Dat zou erop kunnen wijzen dat de onzekere actualiteit de kandidaten terughoudender maakt om te kiezen voor een nieuwe job. Maar hoewel er sprake kan zijn van een zekere gelatenheid, moeten we erop wijzen dat het aantal gepubliceerde werkaanbiedingen (+20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar) of het aantal rekruteringen door wervingsbureaus over het algemeen hoog blijft. Deze indicatoren tonen aan dat de arbeidsmarkt gunstig blijft voor sollicitanten”, legt hij uit.

Maar hoe trekken bedrijven sollicitanten aan en kunnen ze deze behouden als de kandidaten onzeker zijn over hun professionele toekomst én het bedrijf omwille van de economische druk over steeds minder armslag beschikt? Inspelen op deze gevoeligheden van de sollicitant is al een mooie stap vooruit:

Een sterke bedrijfscultuur

Het is de bedrijfscultuur die nieuwe kandidaten aantrekt. Bedrijven moeten investeren in hun imago als werkgever door een aantrekkelijke en expliciete cultuur te ontwikkelen. En dan de daad bij het woord voegen.

Diversiteit in talenten en contracten

De jonge generatie van werknemers deinst er niet voor terug om een job na 1 of 2 jaar te verlaten, wat leidt tot een grotere turnover. Het hr-beleid kan hier op inspelen, bijvoorbeeld door opleidingen op de werkvloer aan te bieden of door de waaier van contracttypes te verruimen.

Inspelen op levenssituatie

De huidige crisis zorgt voor maatschappelijke gevolgen waarmee bedrijven rekening moeten houden. Werknemers staan voor uitdagingen die sterk kunnen verschillen naargelang hun levenssituatie. De voordelen afstemmen op deze noden kan een manier zijn om werknemers te tonen dat er naar hen geluisterd wordt.

Mieke Vercruijsse