Een derde van de inburgeraars in Vlaanderen vond werk in 2022

Sinds 1 maart zijn inburgeraars verplicht zich in te schrijven bij de VDAB. Van alle 9.471 (verplichte en niet-verplichte) inburgeraars die zich er sindsdien hebben ingeschreven, hebben er 3.106 nog in 2022 werk gevonden. Binnen de groep verplichte inburgeraars gaat het om 985 van de 3.819. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD& V) heeft gegeven in antwoord op vragen van Imade Annouri (Groen) en Maaike De Vreese (N-VA).

Onlangs hebben het Agentschap voor Integratie en Inburgering en de VDAB een samenwerkingsakkoord ondertekend. Bedoeling is om alle nieuwkomers zo snel mogelijk toe te leiden naar de VDAB. Sinds 1 maart 2022 zijn inburgeraars ook al verplicht om zich bij de start van hun inburgeringstraject en binnen een termijn van 60 dagen in te schrijven bij de VDAB (of Actiris in Brussel).

Emancipatie en integratie

Op die manier wil de Vlaamse regering inburgeraars snel aan de slag helpen. “Door inburgeraars onmiddellijk in te schrijven bij de VDAB en alle ondersteuning te geven die ze nodig hebben, kunnen ze sneller hun weg vinden op de arbeidsmarkt”, stelt minister Brouns. “Dat is geen straf. Werken is de weg naar zelfstandigheid. Het is een stap naar emancipatie en integratie.”

De aanpak werpt ook vruchten af. Eerder deze week meldde minister van Inburgering Bart Somers (Open VLD) al dat intussen 74 procent van de inburgeraars naar de VDAB wordt doorgestuurd (tegenover 14 procent in het verleden) en dat het de bedoeling is om op korte termijn naar 100 procent te gaan.

Uit cijfers van de VDAB en minister Brouns blijkt nu dat een op de drie inburgeraars die sinds maart 2022 zijn ingeschreven intussen ook een job heeft gevonden. “Wetende dat er binnen deze doelgroep vaak sprake is van een aanzienlijke taalachterstand, zijn dat zeer positieve cijfers”, aldus minister Brouns.

Sociaal netwerk

Ook het doel om de gemiddelde doorlooptijd tussen het tekenen van het inburgeringscontract en de inschrijving bij de VDAB te beperken tot 2 maanden wordt gehaald. De gemiddelde doorlooptijd bedroeg in 2022 45 dagen.

Volgens N-VA-parlementslid Maaike De Vreese mag de lat nog iets hoger. “Eén op de drie nieuwkomers die zijn ingeschreven bij de VDAB is effectief aan de slag. Deze cijfers moeten door het nieuw inburgeringsbeleid in 2023 absoluut hoger”, aldus De Vreese. Zij wijst er ook op dat de doorverwijzing naar VDAB niet louter “een afvinkoperatie” mag zijn. “Een job hebben is niet enkel belangrijk om economisch zelfstandig te zijn, maar ook om de taal te leren en een sociaal netwerk uit te bouwen.”

Belga