Meer vrouwen kozen voor de bouwsector in 2020

De bouw, een voornamelijk mannelijke sector, mocht vorig jaar meer vrouwen verwelkomen dan andere jaren. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis. “We zien dat er elk jaar iets meer vrouwelijke werknemers starten in de bouw, en dat is natuurlijk een goede zaak. In 2020 was al 11% van de nieuwe medewerkers een vrouw”, vertelt Matthias Debruyckere van het kenniscentrum bij Liantis.

Het aantal vrouwen neemt stilaan toe in de vooral mannelijke bouwsector. Hr-dienstengroep Liantis stelde een profiel op van de bouwmedewerker in 2020 aan de hand van de loongegevens van 24.847 Belgische bouwmedewerkers. Het hoeft niet te verbazen dat de meeste onder hen (90%) mannen zijn. Bij de arbeiders ligt het percentage mannen zelfs op 99,5%. “Bij de bediendenfuncties ligt het aandeel mannen op 52,5% en is de man-vrouwverdeling dus véél meer in evenwicht”, legt Matthias Debruyckere van Liantis uit. “We zien ook dat er elk jaar iets meer vrouwelijke werknemers starten in de bouw, en dat is natuurlijk een goede zaak. In 2020 was al 11% van de nieuwe medewerkers een vrouw, in 2018 9%.”

Niet enkel zwaar werk

“We zien nu vooral vrouwelijke medewerkers bij de afwerking (schilders en decorateurs) en hopen dat die opwaartse evolutie zich verderzet en uitbreidt naar de andere subsectoren in de bouw. Dankzij de digitalisering, die in volle opgang is in de bouwsector, gaat het al lang niet meer uitsluitend over fysiek zwaar werk. Talloze nieuwe technieken bieden zich aan. Denk daarbij aan virtual reality, robotisering, de toepassing van BIM en 3D-printing”, voegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van de sectorfederatie Bouwunie er aan toe.

Ook meer jobstudenten

In 2020 kozen meer jobstudenten voor de bouwsector. “Als we het aantal jobstudenten bekijken die voor de bouwsector koos ten opzichte van het totaal, komen we op 4% in 2020. In 2018 bedroeg dat aantal nog 3% en in 2019 3,2%. We zien dus een toename in het aantal jobstudenten dat voor de bouwsector kiest”, aldus Matthias Debruyckere. “Een studentenjob is voor jongeren de ideale manier om kennis te maken met de bouwsector. Ze geraken betrokken bij het bouwproces en leren ook met hun handen werken. En misschien krijgen ze zo de bouwmicrobe wel te pakken. De bouw heeft een uitdaging voor jongeren uit diverse opleidingen en met verscheidene interesses”, gaat Jean-Pierre Waeytens verder. Om meer jongeren aan te trekken, vraagt Bouwunie om de huidige beperkingen om studenten tewerk te stellen af te schaffen.

Vele handen nodig

De Bouwunie roept jongeren – mannen én vrouwen – op om voor een opleiding in de bouwsector te kiezen. “In de toekomst biedt er zich een groot werkvolume aan. In alle klimaatnota’s staat te lezen dat onze gebouwen veel energiezuiniger moeten worden en dat de renovatiegraad van onze huizen dringend omhoog moet. We spreken dan over een verdrievoudiging van het aantal renovaties. Hiervoor zijn vele handen nodig. Een carrière in de bouwsector is absoluut een goede keuze”,

besluit Jean-Pierre Waeytens.

Mieke Vercruijsse