Jeugdvakantie: zo krijg je als starter toch nog mooi wat vakantie

Daar ga je dan voor je eerste job. Gedaan met lange schoolvakanties. Toch hoef je niet te wanhopen. Ook in je eerste jaar van je job, kan je rekenen op aardig wat vakantie. Zoiets heet dan jeugdvakantie.

Je weet het vast al. Het aantal dagen jaarlijkse vakantie waarop je recht hebt, wordt berekend op het aantal dagen dat je het jaar ervoor werkte. Dat valt niet zo goed uit wanneer je je eerste jaar aan de slag gaat. De overheid besloot daarom om jonge starters tegemoet te komen met de zogenaamde jeugdvakantie. Die jeugdvakantie laat jou toe om jouw betaalde vakantie aan te vullen met extra (betaalde) vakantiedagen. Om te kunnen genieten van jeugdvakantie moet je uiteraard een starter zijn. Dat betekent dat je de leeftijd van 25 jaar niet hebt overschreden. Bovendien moet je arbeidscontract minstens één maand geleden zijn getekend en moet je daarnaast in die maand minimum 13 dagen effectief hebben gewerkt. Opgelet: ben je aan de slag bij de overheid, dan heb je geen recht op jeugdvakantie. Dat komt omdat je er in het jaar dat je van start gaat je sowieso al recht hebt op een aantal (betaalde) vakantiedagen.

Tegemoetkoming

De jeugdvakantie is eigenlijk een tegemoetkoming van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die tegemoetkoming voorziet in vakantiedagen betaald door de RVA ter aanvulling van je onvolledige recht op gewone betaalde vakantie. Zo kan je toch meteen van vier weken betaalde vakantie (20 werkdagen) genieten. De jeugdvakantie volgt de vakantieregeling die je hebt gemaakt met jouw werkgever. Eerst moet je dus al je gewone vakantiedagen opnemen. Daarna kan je jeugdvakantiedagen opnemen tot je het afgesproken aantal vakantiedagen bereikt.

In verschillende periodes

Hoe zit dat dan in de praktijk? Stel dat je – op basis van het aantal gewerkte dagen in het jaar van je afstuderen – recht hebt op vier gewone betaalde vakantiedagen, dan kan je nog zestien jeugdvakantiedagen aanvragen. Je kan je jeugdvakantiedagen opnemen in verschillende periodes in het eerste jaar nadat je bent afgestudeerd. Daarnaast ben je trouwens ook niet verplicht om (al) jouw jeugdvakantiedagen op te nemen. Dan ontvang je een uitkering voor het aantal dagen niet opgenomen jeugdvakantie. Die worden dan omgezet in salaris naar rato 65 % van het bruto maandloon. (en pro rata omgerekend voor het aantal dagen jeugdvakantie dat je niet hebt opgenomen)

Hoe aanvragen

Het jaar nadat je je jeugdvakantie opnam, worden de dagen jeugdvakantie die je niet opnam gelijkgesteld aan gewone vakantie. De aanvraag tot jeugdvakantie dien je in bij je vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Het correcte formulier krijg je daar of bij de RVA. De vakbond of de Hulpkas handelt de aanvraag vervolgens verder af met de RVA. Je werkgever moet een elektronische aangifte doen.

Pascal Dewulf