Wordt ook jouw loon aangepast aan de index?

Het loon van heel wat bedienden wordt in januari aangepast aan de index. Maar is dat ook voor jou het geval? En met welke stijging moet je dan precies rekening houden?

Elk jaar op 1 januari veranderen er heel wat zaken. Dat geldt ook voor de lonen van een hele groep werknemers. Maar waarover gaat het precies?

PC 200

Een belangrijk aantal bedienden valt onder het zogenaamde PC 200. Het gaat daarbij meer bepaald om zowat 470.000 werknemers. Zij krijgen vanaf januari een hoger loon. Bedienden die verloond worden volgens het paritair comité voor bedienden (PC 200) zien hun loon nu eenmaal elk jaar in het begin van het jaar aangepast worden aan de evolutie van de levensduurte. Die indexaanpassing is gebaseerd op de schommelingen van de gezondheidsindex.

Over hoeveel gaat het?

Concreet stijgt het brutoloon voor deze bedienden dit jaar met 0.95 %. Dat is alvast meer dan vorig jaar. Toen was er nog sprake van een stijging met 0,8 %. Kan je aanspraak maken op een verhoging van je loon met dat bedrag, dan is het je brutoloon dat met dit bedrag wordt aangepast. Dat betekent dan ook dat je in het nettoloon dat je uitgekeerd krijgt niet noodzakelijk hetzelfde stijgingspercentage zal zien terugkomen.

En voor andere bedienden?

Ben je als bediende actief onder een ander paritair comité, dan geldt deze loonstijging niet noodzakelijk voor jou. Die is nu eenmaal ‘specifiek’ voor bedienden die werkzaam zijn in het eerder vermelde PC200.

Om te weten wanneer jouw loon wordt geïndexeerd als je niet onder PC200 valt, moet je kijken in de regels die gelden voor het paritair comité waaronder je werkzaam bent. Je vindt het nummer van dat paritair comité terug op je loonfiche. Elk paritair comité heeft nu eenmaal zijn eigen spelregels. De cao die op jou van toepassing is kan je hier terugvinden.

Jan Roodhooft, advocaat