Werkgevers onvoldoende voorbereid op hybride werken

Werkgevers investeren niet in technologie om de productiviteit van hun personeel dat van thuis uit werkt op peil te houden. Toch erkent iets meer dan de helft van de werkgevers dat investeren in Artificial Intelligence en automatisering de productiviteit van hybride werknemers ten goede komt.

Meer dan de helft (54 %) van de Europese beleidsvormers in het bedrijfsleven is van mening dat samenwerken op kantoor van vitaal belang is voor het toekomstige succes van hun organisatie. Desondanks gelooft slechts 27 % van hen dat een vijfdaagse werkweek op kantoor in de komende twaalf maanden een comeback zal maken bij hun bedrijf. Iets meer dan een derde van de werkgevers zegt dat ze hebben gezorgd voor hulpmiddelen en technologie om de productiviteit van hun werknemers op peil te houden, waar die ook aan de slag zijn. Ze grepen echter niet naar nieuwe oplossingen. Toch erkent iets meer dan de helft van de werkgevers dat investeren in Artificial Intelligence en automatisering de productiviteit van hybride werknemers ten goede komt.

Onvoldoende voorbereid op hybride werken

Werkgevers lijken echter niet bereid om te investeren in technologie die hun personeel helpt om om het even waar productief te zijn. Ze zijn dus onvoldoende voorbereid op de realiteit van het hybride werken. Eén en ander blijkt uit een onderzoek van Ricoh Europe. Eric Gryson, CEO van Ricoh Belgium, licht toe: “Werkgevers hechten waarde aan persoonlijke samenwerking, zoveel is duidelijk. Maar ze moeten een delicaat evenwicht zien te vinden tussen de voordelen van een hybride aanpak en het werken op kantoor. Want vooral de bedrijfscultuur en het teamgevoel zijn gebaat bij fysieke aanwezigheid. En niet te vergeten: technologie die de productiviteit bij hybride werk een boost geeft, is ook nuttig wanneer je gewoon op kantoor werkt. Dat geldt met name voor automatiseringssystemen en op Artificial Intelligence gebaseerde tools, waar werknemers echt op zitten te wachten. Waarom? Omdat ze hen bevrijden van repetitief werk met weinig meerwaarde. Zo kunnen ze zich richten op taken die meer voldoening geven.”

Talenten kwijtspelen

“Bedrijven hebben de afgelopen achttien maanden meer dan genoeg verstoringen doorstaan. Ze hebben zich ongelooflijk veerkrachtig getoond, maar lopen nu het risico om de talenten kwijt te spelen die hen tijdens de pandemie trouw zijn gebleven. Daarom is het van levensbelang dat ze investeren in technologie die de productiviteit een boost geeft. Vandaag, in het tijdperk van het hybride werken, maar ook daarna. Werkgevers mogen niet vergeten dat het bij oplossingen voor hybride werk in de eerste plaats draait om wat hun werknemers nodig hebben. Voor zulke systemen kiezen heeft alleen voordelen. Je toont betrokkenheid en begrip voor de uitdagingen waarmee je personeel te maken heeft gekregen, je tilt de productiviteit naar een hoger niveau én je krikt de loyaliteit van je werknemers op”, voegt Eric Gryson er nog aan toe.

Mieke Vercruijsse