Coronapas ook op de werkvloer?

Als het aan de Belgische ondernemers ligt, zou het systeem van de coronapas ook uitgebreid mogen worden naar de werkvloer. Meer dan de helft van de bedrijven is daar voorstander van. De wet laat dat echter (nog) niet toe.

We mogen dan al weer naar de werkvloer, corona blijft ons toch nog in zijn greep houden. Niet enkel in onze vrije tijd, maar ook op kantoor gaat het leven nog niet zijn gewone gangetje. Zo zou de helft van de Belgische werkgevers zelfs een coronapas willen invoeren voor personeel. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis.

Coronapas invoeren

Heel wat bedrijven houden nog vast aan coronamaatregelen zoals een mondmasker en afstand houden op de werkvloer. Dat zou alles te maken hebben met het feit dat ze niet weten welke medewerkers al dan niet gevaccineerd zijn en ze daarbij een directe link zien met het eventueel ziek uitvallen van hun personeel. Om die reden wil de helft van de bevraagde ondernemers graag een coronapas invoeren. Wie niet gevaccineerd is of geen recente negatieve test kan voorleggen, zou dan niet mogen komen werken. Sinds kort kunnen bedrijven met meer dan 50 mensen in dienst via hun arbeidsarts de vaccinatiegraad in hun organisatie opvragen. Dat blijkt echter voor de 47,2% van de werkgevers niet voldoende. Ze willen graag exact weten wie wel of niet gevaccineerd is. Iets wat bij Liantis op begrip kan rekenen. “We begrijpen werkgevers natuurlijk: ze zijn wettelijk verplicht om de gezondheid van hun medewerkers te waarborgen. En weten of de collega’s op de werkvloer gevaccineerd zijn of recent een negatieve test aflegden, kan daartoe bijdragen”, aldus Matthias Debruyckere, juridisch expert bij Liantis. “Maar voorlopig is het onmogelijk om als werkgever een coronapas te vragen van je medewerkers. Dat laat de wet simpelweg niet toe. Bovendien is het zo dat de werknemers vrij moeten kunnen beslissen of ze zich al dan niet laten vaccineren. Ten slotte is het ook helemaal niet toegestaan dat een werkgever medische gegevens opvraagt van zijn of haar personeel.”

Sensibiliseren en vaccineren op de werkvloer

36% van de bevraagde werkgevers probeert op de werkvloer zoveel mogelijk te informeren over vaccinatie. 25% wil in de toekomst ook graag coronavaccins op de werkvloer aanbieden. “Het is een goede zaak dat werkgevers hun medewerkers sensibiliseren. We ondersteunen hen daarin op verschillende manieren. Zo hebben we in het verleden WhatsApp-lijnen opgericht en gezocht naar manieren om de medewerkers zo goed mogelijk te bereiken én te informeren. Wij zien als arbeidsarts dagelijks ook heel wat medewerkers met wie we vertrouwelijk kunnen praten over hun keuze om zich al dan niet te laten vaccineren”, vertelt Sylvia Vanden Avenne, hoofd medisch toezicht bij Liantis. “Zolang er geen sprake is van een vaccinatieverplichting is dat momenteel de meest effectieve manier om de vaccinatiegraad te verhogen. Wat het prikken betreft: daar zorgen we voor goede contacten tussen werkgevers en de vaccinatiecentra zodat hun mobiele prikteams bij een lage vaccinatiegraad ter plaatse kunnen gaan”, besluit ze.

Mieke Vercruijsse